7 gode råd til at så vinterraps direkte i frøgræsstub
Det vigtigste punkt for at lykkes med etableringen af raps direkte i frøgræsstub er at få genvæksten af frøgræsmarken i gang og den efterfølgende nedvisning.

Rødsvingel, engrapgræs og alm. rajgræs er nogle af de populære frøgræsarter, som dyrkes i stor stil landet over.

Fælles for dem alle er, at græsset giver jorden en fantastisk struktur og derfor egner sig rigtig godt som forfrugt til vinterraps. I princippet kan alle frøgræsarter være en god forfrugt til vinteraps.

Agrovi har opstillet en række gode råd ved direkte såning af vinterraps i frøgræsstub uden forudgående jordbearbejdning. Rådene er baseret på praktiske erfaringer hos landmænd.

1. Få genvæksten i gang

Dette er vigtigste punkt for at lykkes med etableringen af raps direkte i frøgræsstub.

Få gang i genvæksten i den gamle frøgræsmark for at få en så effektiv nedvisning med glyphosat mod græsser og spildfrø som muligt. Dermed får rapsen minimal konkurrence.

Lad derfor græsset gro helt frem til få dage, før vinterrapsen skal etableres. Mislykkes nedvisningen, eller er den ikke tilstrækkelig, kan græsser og fremspiret spildfrø først bekæmpes med Kerb fra 1. november.

2. Håndtering af halm

Fjern halmen efter høst for at sikre en god genvækst og dermed også en god, ensartet nedvisning. Det giver bedre vilkår for rapsens fremspiring.

Samtidig vil risikoen for snegleangreb reduceres, og risikoen for at tykke halmrester slæber i såmaskinens skær eller tænder vil også minimeres.

3. Valg af såteknik

Varianter af både no-till og strip-till såmaskiner kan benyttes. Alle maskiner har hver deres fordele og ulemper.

De mest udbredte såteknikker, vi ser anvendt, er strip-till maskiner, som både findes med tand- og skiveskær. Fælles for dem alle, også no-till maskinerne, er, at man i alle tilfælde skal tilstræbe en tidlig såning, som hovedregel mellem 5. og 15. august. Det er der gode muligheder for med frøgræs som forfrugt.

De tidlige frøgræsarter som fx engrapgræs giver bedst mulighed for tidlig etablering af rapsen. I engrapgræs starter genvæksten tidligere, og der er bedre betingelser for en tidlig og vellykket nedvisning.

4. Tildeling af gødning ved såning

Tilfør 50-70 kg N pr. hektar ved såning af rapsen. Det giver den nødvendige mængde N til både at omsætte den meget stor græsmåtte, og til at få rapsen godt fra land. En ekstra gevinst er en bedre jordstruktur på grund af den store mængde organisk materiale

Tilfør gerne kvælstoffet i samme arbejdsgang som såning, enten ved placering eller samsåning med udsæden.

5. Bekæmpelse af ukrudt

Planlæg en ukrudtsstrategi efter såning.

Vær opmærksom på at løsningen med Command + Stomp lige efter såning ikke vil have den fornødne effekt, fordi den kun kan anvendes effektivt på barjord.

Belkar derimod kan anvendes effektivt, både som enkeltbehandling eller splitbehandling:

●Enkeltbehandling med 0,4 liter pr. hektar i rapsen 6-blade stadie
●Splitbehandling med 0,25 liter pr. hektar ad to omgange i henholdsvis rapsens 4-blade stadie og 6-blade stadie

Eventuelt kan der senere på efteråret anvendes Kerb (fra 1. november til 31. december) ved fremspiring af græsukrudt.

6. Bekæmpelse af snegle

Snegleangreb forekommer hyppigt ved direkte såning, især i frøgræsstub. Den grønne måtte giver sneglene optimale levevilkår .

Undersøg derfor allerede inden såning, om marken er ramt af snegleangreb. Er dette tilfældet, begynd bekæmpelsen med det samme. Hold øje med marken i tiden herefter.

En enkelt behandling med 5 kg sneglepiller er ikke altid nok. Især i fugtige år kan det være nødvendigt at følge op med én eller flere bekæmpelser henover efteråret.

7. Økonomi: Spar 1.000 kr. pr. hektar

I projektet "Grønne marker og stærke rødder", der er forestået af blandt andet Agrovi og Københavns Universitet, viser et case-studie, at det er muligt at spare tæt på 1.000 kr. pr. hektar i kapacitetsomkostninger ved at så rapsen direkte i stub fremfor at så i et pløjet system, hvor der indgår en pløjning og en såbedsharvning.
 
I studiet bliver tre dyrkningssystemer sammenlignet, nemlig pløjet, harvet og conservation agriculture.

Rent praktisk har tre landmænd til at opgave at registrere alle data som tids- og dieselforbrug, udbytte og behandlinger på deres marker, som ligger indenfor 800 meter af gården.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.