Alternativet dumper: Økologi er ingen fordel for klimaet

Partiet Alternativet vil omlægge hele dansk landbrug til økologi for at reducere udledningen af klimagasser. Men isloleret set giver 100 pct. økologi ingen mening klimamæssigt, lyder det fra grøn tænketank.

En af Alternativets hjørnesten i partiprogrammet er en klimaomstilling for at reducere udledningen af klimagasser. Og her spiller landbruget en vigtig rolle – planen er nemlig at hele dansk landbrug skal lægges om til økologi. Med i Alternativets ligning er desuden at danskerne skal spise mindre kød.

"Men mens mindre kød er en en klar gevinst klimamæssigt, sikrer omlægning til økologi isoleret set ikke en lavere klimabelastning," påpeger videnschef Torben Chrintz, fra den grønne tænketank Concito.

 Den samme vare produceret økologisk udleder nemlig mere CO2, end hvis den er produceret på konventionel vis.

7 mia. kr. til omlægning

I tv-programmet Deadline mandag aften satte Alternativets partileder Uffe Elbæk en tyk streg under, at omlægning af hele landbruget til økologi – ifølge Alternativet -  spiller en vigtig rolle i klimaomstillingen.

Da han blev spurgt om, hvad han konkret vil gøre, og hvor pengene skal komme fra til klimaomstillingen, var landbruget første punkt på dagsordenen for Uffe Elbæk .

”Hvis vi nu  tager landbrugsområdet, så bruger vi 7 mia. kr. i direkte landbrugsstøtte. De penge skal vi helt klart bruge til omlægning af landbruget, så det bliver økologisk landbrug,” lød svaret fra Uffe Elbæk.

Men Alternativets planer med landbruget giver isoleret set  ingen mening klimamæssigt, siger Torben Chrintz.

”Set ud fra en isoleret klimabetragtning vil det mest optimale være, at forbrugerne nedbringer kødforbruget, og i øvrigt spiser konventionelt produceret kød og planter,” fastslår Torben Chrintz.

Bedst for Klimaet: mindre kød og konventionelle fødevarer

Ifølge Concitos beregninger udleder økologisk producerede fødevarer således cirka 20-30 procent mere C02 end samme vare produceret på konventionel vis.

En gennemsnitlig dansk forbruger udleder omkring 3,5 ton CO2-ekvivavilenter om året alene ud fra sit fødevareforbrug. Og spiser forbrugeren 100 procent økologisk med de samme mængder kød, frugt og grønt  vil udledningen stige til 4,5 ton CO2-ekvavilenter.

Kort fortalt vil en dansk forbruger altså udlede markant mindre C02 ved at vælge både et lavere kødforbrug og at spise konventionelt producerede fødevarer fremfor økologiske.

Alternativet lægger vægt på, at økologi skal kombineres med et lavere kødforbrug. Men der er absolut ingen argumenter for at økologi og lavt kødforbrug ikke kan skilles ad.

”Et lavt kødforbrug kan selvfølgelig sagtens kombineres med at man i øvrigt spiser konventionelt producerede fødevarer. Det ser man fx i Indien,” siger Torben Chrintz.

Omvendt klimaeffekt: Opnår mindre med mere

”Normalt handler bæredygtig produktion om at få mere ud af mindre.

Men ved at argumentere for 100 procent økologi baseret på de nuværende økologikriterier, risikerer Alternativet at opnå det modsatte resultat," siger Torben Chrintz, der heller ikke i et globalt perspektiv ser økologi som en nævneværdig fordel for naturen.

”Hvis hele verdens fødevareproduktion skulle omlægges til økologi, ville der ikke være noget skov,” siger han.

Videnschefen understreger, at der naturligvis kan være andre argumenter end klimaet for at omlægge til økologi, som fx frygt for pesticider eller at landmandens indtjening er højere for økologiske produkter end for konventionelle. Men isoleret set er økologi altså ikke en fordel, tværtimod.

Torben Chrintz mener, at der er brug for nye tanker om vejen frem klimamæssigt. 

”Snarere end at diskutere om vejen frem klimamæssigt er økologisk eller ej, burde vi for alvor tage fat i en diskussion om, hvordan vi bringer både det økologiske og konventionelle landbrug i en langt mere klimavenlig retning," siger han.

Landbrugsavisen.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Alternativet. Vi arbejder på at få en kommentar fra klimaordfører Christian Poll.


 

 

 

 

Faktaboks

CO2-udledning: Konventionel kontra økologi

Kylling: Et kilo dansk konventionelt kyllingekød (uden ben): 10 kg C02e. Et kilo dansk økologisk kyllingkød (uden ben): 13 kg Co2e.

Hvedemel: Et kilo konventionelt hvedemel produceret i EU: 1,5 kilo C02e. Et kilo økologisk hvedemel produceret i EU: 1,9 kilo CO2e.

Æbler: Et kilo konventionelle æbler fra Danmark: 0,4 kilo CO2e. Et kilo økologiske æbler fra Danmark: 0,6 kilo CO2e.

Oksekød: Et kilo dansk konventionelt oksekød: 45 kg CO2e. Et kilo økologisk dansk oksekød: 45 kg CO2e

Kilde: Concito

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.