Brosbøl afviser tidligere ansats beskyldninger om fusk
Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) afviser tidligere ansats beskyldninger om fusk med undersøgelser af grundvandet.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) afviser beskyldninger om fusk med undersøgelser af nedsivning af pesticider i grundvandet, der for nylig blev fremført af biolog og tidligere ansat Claus Hansen. Det skriver maskinbladet.dk.

Claus Hansen beskylder Miljøministeriet for at bruge undersøgelserne til at skræmme befolkningen.  Men ifølge maskinbladet.dk siger ministeren i et svar til Jacob Jensen (V), at hun »ikke kan genkende fremstillingen af, at Miljøministeriet forsøger at tegne skræmmebilleder af grundvandets tilstand«.

»I forbindelse med sidste års offentliggørelse af grundvandsovervågningsrapporten var Miljøministeriets udmelding positiv, nemlig at udviklingen går den rigtige vej - de sprøjtemidler, som bliver godkendt i dag, ender i mindre grad i grundvandet end tidligere,« skriver ministeren.

Kirsten Brosbøl henviser til, at kritikken på maskinbladet.dk handler om, hvor man skal analysere grundvandet for rester af sprøjtemidler, og hvordan man efterfølgende skal beregne og præsentere tallene.

»Det er en faglig diskussion, som jeg ikke agter at gå nærmere ind i.« skriver hun.

Vi skjuler intet

Miljøministeren henviser til, at det er Naturstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen og forskningsinstitutionen GEUS, som planlægger grundvandsovervågningen.

»Jeg vil understrege, at Miljøministeriet følger EU's Vandrammedirektiv, som beskriver, hvordan vi skal holde øje med grundvandets udvikling. Vi skal undersøge grundvandet der, hvor vi tror, at risikoen for forurening er størst. Overvågningen sigter altså på at eftervise, om de mange tiltag, vi iværksætter for at beskytte grundvandet i Danmark, virker efter hensigten. Formålet med overvågningen er til gengæld ikke at vise et helt overordnet billede af den generelle tilstand for grundvandet, som synes at være et væsentligt udgangspunkt for kritikken,« skriver Kirsten Brosbøl.

Hun bemærker, at overvågningsrapporterne fra GEUS allerede beskriver, at kun analyser med fund af de udvalgte stoffer indgår i beregningerne, og at analyser uden fund således ikke medtages. Det skyldes angiveligt, at der i dag kun beregnes koncentrationer på grundlag af analyser med fund af de enkelte stoffer, og at det derfor kun vil give mening, at opgøre alle analyser, hvis hvert indtag vurderes for sig.

»Når Miljøstyrelsen vurderer ansøgninger om godkendelse anvendes tilgængelig information - og eventuelle resultater fra grundvandsovervågningen vurderes i sammenhæng med den øvrige viden i forhold til, om grænseværdien for grundvand kan overholdes,« slutter Kirsten Brosbøl.

Emneord pesticider

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.