Brug satellitfotos og tag hul på at graduere gødning
Specielt i år kan det være en fordel at bruge satellitbilleder i din planlægning, grundet de meget våde vejrforhold, som har givet uens vækst i mange marker.

Af Christian Lervad-Bach, planteavlskonsulent, Velas

Har du udstyr til graduering af gødningen, er det en klar opfordring at få det brugt. Forsøgene viser ikke store merudbytter. men de viser modsat heler ikke udbyttetab. Derimod kan du sænke risikoen for lejesæd og udvaskning fra dine marker.

Hvis du har uens marker, men ikke har mulighed for at graduere kan du stadig gøre noget. Justér tildelingen, mens du kører via gødningssprederens computer eller kør over de svage pletter to gange.

Brug satellit til at vurdere dine marker

Den bedste måde at vurdere dine afgrødens tilstand er selvfølgelig ved gennemgang af marken. Dog kan gennemgang af alle bedriftens arealer være tidkrævende.

Med de efterhånden gode og hyppige satellitbilleder, der bliver taget, kan du ud fra dine billeder afgøre, hvilken del af marken du skal undersøge nærmere.

Da biomassemålingerne ikke tager højde for stor ukrudtforekomst, vandhuller mm. skal du, hvis du finder stor variation i biomassen, prioriterer en gennemgang af pågældende mark for at klarlægge, hvad variationen skyldes.      

Du har altså nu, som landmand muligheden for at forberede strategien for første gødningstildeling allerede i den mørke tid hjemme fra kontorstolen.    

Du kan med fordel tildele 10-20 kg ekstra N ved første tildeling i de tyndeste dele af marken, og ligeledes kan der måske være behov for at nedjustere tildelingen af gødning, i de områder hvor afgrøden er kraftigst.

Det er en klar anbefaling af du planlægger udbringningen, og får testet at dit udstyr virker allerede nu, så du er klar den dag markerne er farbare.

Specielt i år kan det være en fordel at bruge satellitbilleder i din planlægning, grundet de meget våde vejrforhold, som har givet uens vækst i mange marker.

Ønsker du at se billeder fra dine marker kan du blandt andre bruge den gratis hjemmeside cropsat.dk, hvor du har mulighed for at lave tildelingskort ud fra satellitbilleder. 

I figur 1 er vist et eksempel på sattellitfoto fra Cropsat. De gule pletter i marken viser, hvor biomassen er lav, og derved hvor der med fordel kan tildeles ekstra gødning for at fremme buskningen i det tidlige forår.

Figur 1. Satellitbillede fra 26-12-2019 hentet fra www.Cropsat.dk

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.