Conservation Agriculture kan holde trit med pløjning - også med lave udbytter

Conservation Agriculture har lavere omkostninger og kan derfor tåle et noget lavere udbytte i forhold til fx et pløjet system og stadig opretholde et DB2 på samme niveau. I 2019-forsøg var der ikke udbyttenedgang af betydning for CA-systemet.

Dyrkningssystemet Conservation Agriculture kan tåle en solid udbyttenedgang i forhold til et pløjet system og stadig opnå samme DB2. Sammenlignet med et harvet system er resultaterne lidt mere spegede.

Det er konklusionen på resultaterne for høståret 2019 i det nyere projekt "Grønne Marker, Stærke Rødder", som er et partnerskab imellem Københavns Universitet, Agrovi og tre sjællandske forsøgsejedomme.

Gennem tre høstår sammenlignes de tre dyrkningssystemer (Pløjning, Reduceret jordbearbejdning og Conservation Agriculture), der praktiseres på tre nabobedrifter på Midtsjælland.

I 2019 var der ikke afgørende udbytteforskelle mellem de tre systemer, men ser man på risikostyring, kan det være interessant at regne på, hvor følsom Conservation Agriculture er på udbytteniveau for hvede og raps. Altså hvor meget CA-dyrkningssystemet kan tåle at gå ned i udbytte for at få samme DB2 som harvning henholdvis pløjning i 2019.

Det har Elisabeth Skadhauge fra Agrovi regnet på.

»CA-bedriften kan faktisk tåle en udbyttenedgang på 1.162 kg pr. ha i hvede og 949 kg pr. ha i raps for at få det samme DB2 som i det pløjede system«, fortæller hun.

Sammenlignes CA-systemet med det harvede system, kan CA-bedriften tåle en udbyttenedgang på 742 kg pr. ha i raps for at få det samme DB2 som i det harvede system. Men i hvede er det modsat, her mangler CA-systemet 2.183 kg pr. ha for at have samme DB2 som det harvede system i 2019, fortæller  Elisabeth Skadhauge.

I begge tilfælde er afgrødepriserne sat til 110 kr. for hvede og 270 kr. for raps.

Læs meget mere om Conservation Agriculture samt resultater og forudsætninger fra projektet "Grønne Marker, Stærke Rødder" i det nye nummer af fagmagsinet MARK, der udkommer tirsdag 4. februar.

Faktaboks

Conservation Agriculture

  • Dyrkningssystemet har tre hovedsøjler: minimal jordforstyrrelse (no-till), sundt sædskifte og jorddække året rundt (beskytter også mod erosion og udtørring).

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.