Danske forskere opdagede nye midler mod septoria ved et tilfælde

Forskere fra Københavns Universitet har indikationer på, at biopesticider kan indgå som en del af et alternativ til anvendelsen af azoler i landbruget.

Egentlig var de i gang med at teste mod Fusarium i hvede.

Nu har forskere fra Københavns Universitet opdaget, at at to biopesticider - Clonostachys rosea og Pseudomonas chlororaphis - også har en effekt mod septoria.

"Vi opdagede effekten mod septoria ved et tilfælde. Vi sprøjtede mod Fusarium, og så så vi også en effekt mod septoria", beretter fortæller lektor i mikrobiologi, Birgit Jensen.

Septoria er en stærkt udbyttereducerende svamp i vinterhvede, og derfor vækker det stor bekymring hos planteavlere, at nogle politikere vil stoppe landbrugets brug af triazoler, der er det mest effektive virkemiddel mod septoria.

Rose Kristoffersen, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, har påpeget, at et forbud mod triazoler øger presset på de alternative virkemidler - andre midler og resistente sorter - så septoria nemmere kan udvikle resistens.

Lektor i plantesygdomme Hans Jørgen Lyngs Jørgensen, Københavns Universitet, vurderer, at risikoen for resistens hos biopesticider er meget lav.
 
"Det skyldes, at biopesticidernes virkemekanismer er meget mere komplekse end azolernes, så det bliver meget svært for svampene at udvikle resistens mod dem" siger Hans Jørgen Lyngs Jørgensen i en pressemeddelelse.

Dog er de to biopesticider, Clonostachys rosea og Pseudomonas chlororaphis, ikke lige så effektive mod septoria som triazoler, viser de første tests. Udbyttetabet er altså større.

Birgit Jensen understreger, at de endnu ikke har arbejdet med at optimere effekten af de to midler - de kan dermed få en større virkning i kommende forsøg, håber hun.

Hun siger, at Københavns Universitet arbejder hen mod, at de to midler kan bruges i kombination med triazoler-sprøjtninger. Dermed mindskes resistenspresset på både triazoler og de to alternativer.

Samtidig vil det mindske landbrugets brug af triazoler - og dermed mindske risikoen, som der mistanke om, for at det påvirker resistens hos skimmelsvampe, der kan inficere mennesker.

En fordel ved biopesticider er desuden, at de må anvendes af økologer.

Som det fremgår af nedenstående er effekten mod Septoria størst ved brug af fungicid (rød), altså triazoler, men der er også effekt fra biopesticider (blåt). Sort er ubehandlet. Forskerne forsøger at optimere effekten af de to midler.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.