Det er nu det gælder: Skru kraftigt ned for glyphosat som høsthjælp

Ugen På Spidsen: Det er i alles interesse, at forbruget af glyphosat begrænses mest muligt. Nedvisning før høst er et af de steder, hvor forbruget kan begrænses, mener denne uges klummeskribent på Mark Plus.

Forbruget af glyphosat har været stigende de seneste år.

Det er uheldigt, da forbruget har stor politisk bevågenhed. Derfor er det i alles interesse, at forbruget begrænses mest muligt.

Nedvisning af korn før høst

Seges har lavet opgørelser, der viser at 40 pct. af det samlede forbrug af glyphosat bliver brugt i juli og august.

En del af forbruget er målrettet kvikbekæmpelse før høst, men en stor del vurderes også at være høst-hjælp i foderafgrøder og vinterraps.

Det er derfor ganske store mængder glyphosat, der bruges før høst - og det er især en del af dette forbrug der kan være god fornuft i at skære ned på. Overvej derfor nøje, om det er muligt at begrænse forbruget af glyphosat før høst.

Her kan der spares

Seges mener, at reduktionen især kan ske ved at nedbringe brugen som høsthjælp og til nedvisning af stub og efterafgrøder, hvor målet ikke er bekæmpelse af rodukrudt.

Seges anbefaler:

• Brug af glyphosat alene som høsthjælp vil være et af de områder – især hvis der kun fokuseres på tidligere høst og højere høstkapacitet, der uden stor økonomisk omkostning kan minimeres. Undlad derfor nedvisning som høsthjælp i foderafgrøder, med mindre der er risiko for at afgrøden går tabt.

Vurderes høsthjælp som værende en vigtig del af bedriftens praksis, kan forbruget mindskes ved nøje at vurdere behovet i forhold til høstens tidlighed. I år med tidlig høst vil der alt andet lige være flere gode høsttimer til rådighed med følgende mindre behov for høsthjælp. Langt de fleste landmænd kan ved god planlægning undvære brug af glyphosat som høsthjælp.

• Undlad nedvisning af vinterraps. De nye sorter er forædlet til, at skulperne ikke springer op. Rapsen kan derfor tåle at stå på roden eller ligge på skår uden frøspild. Ved at undlade ned-visning med glyphosat inden afgrøden er helt moden, udnyttes endvidere hele rapsens potentiale for at fylde frøene.

Alt for mange rapsmarker er nedvisnet for tidligt, så skulper og frø tvangsmodnes med for lavt udbytte til følge.

• Nedvisning af stubmarker i august eller september forud for pløjning bør undgås, med mindre der er tale om bekæmpelse af kvik- og rodukrudt. Det vurderes, at mange sprøjter deres stub-marker for ”en sikkerheds skyld” uden rodukrudtsproblem.

En god pløjning vil i langt de fleste tilfælde fjerne ukrudt og spildkorn fra overfladen. Ved meget græsukrudt kan foragre, sammenpløjninger og stive lerjordspletter behandles med glyphosat.

• Efterafgrøder nedvisnes kun, hvis der enten er rodukrudt eller store bestande af græsukrudt. En god pløjning vil i langt de fleste tilfælde kunne nedbringe efterafgrøden – måske i kombination med en afslåning eller andet redskab. Tætte efterafgrøder vil give en god hæmning af ukrudt.

Lars Kelstrup er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.