DLF vurderer: Udsigt til en god frøhøst

Øst for Storebælt synger frøhøsten på sidste vers. Det der mangler at blive høstet, er især lidt alm. rajgræs, hvidkløvermarker og senere arter. På Fyn er man godt i gang med rajgræshøsten, og længere vestpå er mange marker også klar til høst.

"Det gode høstvejr er blevet udnyttet den sidste tid, og vi regner med, at godt 65 pct. af arealet til høst 2021 er høstet. I den østlige del af landet er mere end 80 procent i hus", fortæller Birthe Kjærsgaard, som er avlschef i øst hos DLF.

Der er endnu engang store variationer hen over landet mht., hvor tidligt afgrøderne har været modne. Det skyldes hovedsageligt, at der var en meget ujævn fordeling af nedbøren i maj/juni. Her havde Bornholm, Sjælland, Lolland Falster, Vendsyssel, Himmerland og Djursland det tørt, hvilket har fremskyndet modningen.

I juli er der kun faldet 36 mm, som gennemsnit i hele landet, så generelt har det været rigtig godt høstvejr indtil nu. Dog er noget af regnen lokalt faldet som skybrud. Det værste eksempel er Kerteminde, der fik 240 mm på en eftermiddag. Det gik blandt andet ud over nogle rødsvingel og engrapgræsmarker.

Generelt pæne udbytter

"Der er p.t. kun leveret to pct. af vores avl til vore afdelinger, hvilket vi ikke kan bruge til en høstprognose. Derfor er det vanskeligt at spå om udbyttet. Dog er der en tildens til, ud fra hvad vi ser og hører, at vi generelt får en god frøhøst", fortæller Birthe Kjærsgaard..

Udbytte bedre end frygtet i rajgræs

Alm. rajgræs er DLFs største art og udgør 44 procent af høstarealet.

"Vi regner med, at ca. 40 procent af dette areal er høstet. Mest i de tørre områder, mens der kun er høstet ganske lidt i f. eks Vest- og Nordvestjylland. I Vendsyssel er 80 procent høstet, hvilket er ret usædvanligt, da de normalt er sidst med høsten", siger Erling Christoffersen, som er avlschef i vest for DLF..

Udbyttet af det, der er høstet i de tørre områder i Jylland varierer meget - men er bedre end frygtet. Måske tæt på normal udbytte. Vi forventer gode udbyttet i det, der skal høstes i den kommende uge, som generelt ser godt ud. De fleste sorter er klar i den kommende uge, fortæller han.

Rajgræsset er fortrinsvis placeret i Vestdanmark. Men på Sjælland og Bornholm er den største del af rajgræsset høstet med gennemsnitsudbytte. Så alt i alt tror DLF på et rigtig godt udbytte over middel i alm. rajgræs.

"Husk at rajgræs skal høstes, når vandprocenten er mellem 20 og 25 pct. Her er det muligt at lave en god råvare, og de fleste avlere kan også styre det på tørreriet med den vandprocent", siger Erling Christoffersen. 

Rødsvingel over middel

Rødsvingel udgør 22 procent af DLFs areal. Høsten er foregået i uge 28 og 29, og er overstået.

"Høsten er gået nemt, og vi forventer udbytter over middel i rødsvingel. Rumvægten, som var dårlig sidste år, virker til at være på et mere normalt niveau i år. Den er lettest, hvor der har været tidlig og for kraftig lejesæd", siger Birthe Kjærsgaard.

Fint Engrapgræs

Engrapgræs er DLFs tredje største art, og udgør 10 procen af høstarealet.

"Høsten er gået fint og vi forventer en god høst med udbytter over middel i engrapgræs. På Sjælland og Lolland Falster har det i nogle områder været meget tørt, men de fleste marker har klaret sig tilfredsstillende igennem de tørre forhold. Også fordi engrapgræsset generelt er placeret på den bedste jord", fortæller Birthe Kjærsgaard.

God høst af Strandsvingel

Strandsvingel udgør syv procent af DLFs høstareal, og her er ca. 65 procent høstet.

"På Sjælland og Lolland Falster er strandsvinglen stort set høstet, og udbytterne tegner lovende. På Fyn er enkelte begyndt i slutningen af sidste uge, men de fleste skal høste direkte i denne uge. Her ser strandsvingel markerne rigtig godt ud. Vi tror, vi får en god strandsvingel høst på landsplan", siger Birthe Kjærsgaard.

Lovende Hvidkløver

Hvidkløver udgør seks procent af DLFs høstareal.

"De fleste kløvermarker er skårlagt i uge 28 og 29, og mange har høstet i sidste uge og i weekenden. Der er vel høstet 75 procent af arealet, og udbytterne for de konventionelle afgrøder ser lovende ud. Derimod har skadedyrene i de økologiske afgrøder taget for sig af ”retterne”, siger Birthe Kjærsgaard.

Øvrige arter

De sidste 11 procent af DLFs høstareal udgøres af en lang række mindre arter, fortæller Erling Christoffersen. Han laver følgende status:

Bakkesvingel og engsvingel er høstet, det meste under gode betingelser, og DLF forventer gode udbytter.

Ital. rajgræs er høstet på Bornholm, og udbyttet forventes lidt under fem års gennemsnittet - med store variationer på grund af tørken. I Jylland er det meste høstet med udbytter over fem års gennemsnit.

I hundegræs er der høstet meget i sidste uge, men DLF er usikre på udbytteniveauet

Alm. rapgræs er også høstet, og nogle partier er ved at blive leveret.

I rajsvingel er ca. halvdelen høstet, og DLF har hørt om enkelte rigtig gode udbytter. Men det er stadig for tidligt at konkludere noget.

Hybridrajgræs, forårsudlagt westerwoldisk rajgræs, timote og rødkløver er ikke klar til høst endnu.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.