Driftsleder: Såmaskinen på overarbejde - så tidligt er vi aldrig blevet færdige med vårsæd

Blog fra planteavlsbedriften: Martin Dunker kan se frem til en uge med godt vejr, og holder det stik er vårbyg og havre færdigsået fredag 1. april. En så tidlig afslutning på såning af vårsæd er ikke set før på bedriften.

Af Martin Dunker - fortalt til Stig Bundgaard

Vi kom i gang med at så de i alt 250 hektar med vårsæd tirsdag i sidste uge, 15. marts. De første 80 hektar høj sandjord var allerede tjenlig fredag 11. marts, men vi måtte så vente nogle dage på levering af såsæd. 

Tirsdag i indeværende uge havde vi nået at så 100 hektar, fordelt på 85 hektar vårbyg og 15 hektar havre.

Det har været et sjovt år, for vi har haft rigtig meget nedbør igennem vinteren, og så lige pludselig har vi kunnet køre ud med såmaskinen.

Vi får lavet et rigtig godt såbed til vårsæden.

Tidligste afslutning nogensinde 

Mandag i denne uge er vi også begyndt at så vårsæd på den stive lerjord. 

Det er tre uger tidligere end normalt, for typisk begynder vi først med jordbearbejdning på lerjorden i første uge af april. Såning på lerjorden afslutter vi normalt i sidste halvdel af april, nogle gange ind i første uge af maj.

Med den vejrudsigt vi har med fortsat tørt vejr ind i næste uge, forventer jeg at vi er helt færdigt med at vårsæd fredag 1. april. Vi er aldrig blevet færdig med at så vårsæden så tidligt.

Det er rigtig dejligt og meget tilfredsstillende, for så kan vi komme i gang med andre opgaver, og et tidligt såtidspunkt giver jo også et højere udbytte. 

Det tidlige såarbejde skyldes selvfølgelig, at vi har fået utroligt lidt nedbør i marts med kun 2 mm. 

Jeg kan også godt se, at vinterhveden på den lette jord, der har fået gylle, er svedet af nogle steder efter nattefrost. Her ville det være godt med noget nedbør en af de nærmeste dag. Men på den anden side - med nedbør ville vi ikke kunne køre på lerjorden de næste 14 dage, og såningen har førsteprioritet.

Vårsæden bliver sået i upløjet jord.

Såbed med fugtig jord

På trods af den nedbørsfattige marts har det været muligt at lave et perfekt såbed, fordi der er stadig er fugt lige under jordoverfladen, samtidig med at det er tørt nok til at vi kan køre ud med såmaskinen. 

Især for lerjorden gør det en kæmpeforskel, at vi kan lave et godt såbed så tidligt.

Jorden til vårsæden er upløjet og med forfrugt hvede. Før såning er der udbragt 35 ton gylle pr. hektar, og herefter er jorden harvet i 10 centimeters dybde for lerjord og 12 centimeter for let jord med en 5 meter Amazone Cirrus mulchgrubber.

Vi sår med en 6 meter Amazone Cirrus såmaskine efterspændt en Case Optum 300. For vårbyg sås en sortsblanding med udsædsmængde 135 kg pr. hektar og for havre sorten Delfin med udsædsmængde 125 kg pr. hektar. Såsæden iblandes 100 kg NS 26-15 pr. hektar, og dermed er vårkornet fuldgødsket. 

Tre til syv dage efter såning af vårsæden, når jorden har sat sig, kører vi ud på barjord med 0,15 liter DFF pr. hektar mod ukrudt og senere kommer en opfølgende behandling mod ukrudt.

Omsåning af 37 hektar vintersæd

Vi er desværre kommet til at så mere vintersæd om, end jeg i første omgang havde regnet med. Det gælder først og fremmest vinterbyg, som har stået på en våd, kold lerjord, hvor rødderne døde og planterne ikke kom igen.

I alt sår vi 30 hektar vinterbyg og 7 hektar vinterhvede om med vårbyg. Det er enten tale om hele marker, eller store stykker inde i markerne. Jeg mener ikke, det kan betale sig at omså små stykker, og min erfaring er, at der tit sker det, at vårbyggen dør i pletterne. 

Vi sår vintersæd med lav udsædsmængde, og som tommefingerregel vil jeg så vintersæden om, hvis plantetallet er 70 procent under det ønskede. Med de gode rapspriser kan jeg tolerere en lidt tyndere rapsmark.

I vintersæden er der tilført mangan, og vinterrapsen har fået 2 liter bor, en liter efterår og liter forår.

Det meste af vintersæden har overvintet fint, men desværre har vi måttet så 37 hektar om.

Jeg har forsøgt at købe en kvæggård

I de seneste måneder har jeg undersøgt mulighederne for at købe den kvæggård, som Toftegaard tilkøbte i 2019, og dermed blive selvstændig.

Kvæggården har en besætning på 220 årskøer, og dertil kommer 95 hektar

Poul, der ejer Toftegaard, har været meget velvillig indstillet og har givet mig en god pris. Banken har også vendt tommelfingeren opad til de driftsbudgetter, jeg har opstillet.
Desværre er handlen nu faldet i vasken på, at kreditforeningen har givet mig en meget hård afdragsprofil for et lån på 15 mio. kr. De har ønsket en tilbagebetaling på 3-5 mio. kr. inden for 10 år, og det vil en så lille bedrift ikke have likviditet til.

Jeg kan ikke forstå, at banker og kreditforeninger går rundt og siger, at man vil hjælpe de unge i landbruget i gang, og så vælger at kvæle det med en hård afdragsprofil. I burde spørge Jer selv, hvem der om 10-15 år skal overtage de storlandbrug, som bliver samlet rundt omkring. 

Det har også været en meget lang proces. Jeg gik til bank og kreditforening i april 2021 og først i februar 2022 har jeg fået en afklaring. Det er meget lang tid at gå i usikkerhed om fremtiden både for mig, min familie og ejeren af Toftegaard, Poul. Det er urimeligt. 

Martin Dunker, blogger for Mark online.

Faktaboks

Martin Dunker

  • Driftsleder for marken på Toftegaard ved Brønderslev siden 2010. Blogger for Mark online.
  • 35 år, uddannet faglært landmand og driftsleder (toårigt kursus afholdt af Jyske lbf.). 
  • Toftegaard omfatter tre ejendomme: 1. Ejendom med 650 søer og salg af 30 kilos grise. 2. Ejendom med 1.200 søer med salg af 7 kilos grise. 3. Ejendom med 220 årskøer (købt november 2019). 
  • 840 hektar fra JB2 til svær lerjord. Marken dyrkes 100 procent uden plov på sjette sæson. Tre ansatte plus timelønnet passer marken, og hjælper også til i staldene. 
  • Markplan til høst 2022: Vinterhvede (210 ha), vårbyg (190 ha), vinterbyg (70 ha), vinterhestebønner (20 ha), vinterraps (160 ha), grønkorn med græsudlæg (35 ha), slætgræs (35 ha), majs til foder (75 ha), vedvarende græs og brak (55). 
  • Bedriften står selv for hele markdriften, dog klarer maskinsation gyllekørsel + såning, radrensning og høst af majs + skårlægning og høst af græsslæt + halmpresning. 
  • Leverer møg til K-Agro. 
  • Maskinpark: Fendt 933, Case Optum 300, spritny New Holland 9.80, 5 meter Amazone Cenius , 6 meter Amazone Cirrus, Amazone 6200 UX og Amazone ZA-V gødningsspreder. Maskinomkostninger er 2.985 kr. pr. hektar inkl. løn og maskinstation, dog uden gylle. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.