Betalt indhold af Scout Robotics

Droner i landbruget forbedrer indtjening på op til 366 kr. pr. hektar

366 kr. i merindtjening pr. hektar kan være resultatet, hvis landmanden vælger at bruge droner i sit landbrug.

Dette er bekræftet i et forsøg gennemført i 2019 i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og SEGES. Forsøget har belyst økonomien, når man bruger data fra droner. Tallene i undersøgelsen viser en øget indtjening på helt op til 366 kr. pr. hektar, hvis man vælger at bruge data fra droner og har en sprøjtebom med en graduering.

Bruger man sprøjtebom uden sektionsopdeling, så der sprøjtes ens over hele bommen, kan det stadig give forbedret indtjening på op til 200 kr. pr. hektar, viser forsøget.

Man har ligeledes undersøgt forskellen mellem brug af satellitdata og dronedata og her er resultatet, at man kan optimere fordelingen af planteværn med op til 79%, når der bruges data fra drone, men kun 36% når man bruger data fra satellitter.

Billede: Dronedata øger indtjening med op til 366 kr. pr. hektar med sprøjtebom med graduering og op til 200 kr. pr. hektar uden sektionsopdeling.

En af årsagerne til den store forskel på brugen af drone- og satellitdata er opløsningen. Data fra dronen har en opløsning på 10x10 cm, hvorimod opløsningen på satellitdata typisk er 10x10 meter, nogle gange helt op til 30x30 meter. Dette får stor betydning, hvis man f.eks. ønsker at frasortere kørespor og markskader fra tildelingskortet. På grund af opløsningen på satellitdata kan kørespor og markskader udgøre helt op til 30% af et felt på 10x10 meter.

sponsoreret Scout Robotics

Billede: Per Valentin Lund fra Scout Robotics

”Dronedata og tildelingskort er nøglen til optimering”, fortæller Per Valentin Lund fra Scout Robotics. ”Det gør det muligt at placere planteværn præcist dér, hvor det kan gøre en forskel, i stedet for at fordele planteværn ensartet ud over hele afgrøden. Brug pengene og kræfterne i afgrøderne der hvor det giver bedst mening. Det giver bedre afkast og resulterer i mindre brug af planteværn til gavn for både landmandens pengepung og vores natur”, fastlår Per Valentin Lund.

Scout Robotics har siden 2018 arbejdet med fotosynteseanalyse og tildelingskort. ”Vi har fået optimeret processen så godt, at vi i dag kan levere et færdigt tildelingskort, der kan loades direkte i sprøjtesystemet, allerede 2-3 timer efter vi starter overflyvningen af en 40 hektar mark”, fortæller Per Valentin Lund.

De forskellige kombinationer af traktorer og sprøjter betyder, at tildelingskortet skal laves, så det præcist passer til den enkelte landmands setup. Det er en af de erfaringer, som Scout Robotics har fået igennem de sidste par år og som de ifølge Per Valentin Lund i dag har fået 100% styr på. ”Vi hjælper landmanden i gang og sikrer, at tildelingskortet virker i landmandens setup og herefter kan vi assistere med efterfølgende flyvninger”.

sponsoreret Scout Robotics

Billede: Eksempel på et 5 zone tildelingskort hvor den røde farve viser områder med dårlig fotosyntese.

”Der er rigtig mange penge at hente, når vi arbejder ’smarter’ i stedet for ’harder’”, fortæller Per Valentin Lund. Scout Robotics tager 85 kr. pr. hektar for overflyvning inklusive levering af tildelingskortet. Trækker man det fra de 366 kr., så kan det stadig give en merindtjening på op til 281 kr. pr. hektar.

Da det er vigtigt for Scout Robotics hele tiden at blive bedre samt at optimere processer, deltager de løbende i forskellige forsøg. I 2020 gennemførte de derfor et forsøg med frøgræs i samarbejde med Teknologisk Institut og Klitgaard Agro. Forsøget viste, at man kan spare op imod 30-50% af vækstreguleringen i frøgræs, når der bruges data fra droner – endnu et godt eksempel på fordelen ved brug af dronen i landbruget.

”En af vores tidlige erfaringer er, at det kan være komplekst at integrere droner i et landbrug.” fortæller Per Lund. ”Det skyldes, at man til tider kan glemme alt det pragmatiske, de små dagligdags ting. Som droneoperatør er man nødt til at forstå hele værdikæden, fra der bestilles en overflyvning, til der leveres et tildelingskort til sprøjteføreren i traktoren. Hvis man ikke kan sætte sig ind i dagligdags problemerne hos landmanden, driftslederen eller sprøjteføreren, så vil man fejle som leverandør af tildelingskort”.

Nye kunder hos Scout Robotics vil derfor altid blive tilbudt hjælp til indkøring og opstart, for at sikre en god kundeoplevelse fra første leverance af tildelingskort.

Vil du vide mere om tildelingskort og droner, er du meget velkommen til at kontakte Scout Robotics på pvl@scoutrobotics.dk eller via 30200127 for en uforpligtende samtale. Du kan også læse mere på https://scoutrobotics.dk


Forsøgene nævnt i denne artikel kan desuden nærlæses i artiklerne herunder:

Forsøg bekræfter, at droner er god fornuft i landbruget:
https://www.scoutrobotics.dk/blog/7-blog/85-forsog-bekraefter-at-droner-er-god-fornuft-i-praecisionslandbruget

Dronen – en landmands værktøj:
https://www.scoutrobotics.dk/blog/7-blog/80-dronen-en-landmands-vaerktoj

Satelllite vs. drone til præcisionssprøjtning:
https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/c/3/b/pm_20_udnyttes_markens_variation_b1.pdf

Brug af drone og spotsprøjtning sparer på vækstreguleringsmidler:
https://www.teknologisk.dk/brug-af-drone-og-spotsproejtning-sparer-paa-vaekstreguleringsmidler/42655?fbclid=IwAR0OQ10Pph9PmNMFT6pKkfex9nVD-n8bHWuDhLlfOXcGclMVUG-3tzvOM00

Emneord sponsoreret, Scout Robotics, droner, landbrug, tildelingskort

Betalt indhold af Scout Robotics

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.