Engelsk landmand kortlægger udbytte og omkostninger for delmarker
Den engelske landmand Andrew Pitts bruger et særligt værktøj til at identificere og prioritere dyrkningen af markstykker, som ikke yder på niveau med resten af marken.  

Kortlægning af udbytte og omkostninger for delmarker kan måske blive en del af fremtidens driftsledelse for planteavlere.

I England har landmand Andrew Pitts, der driver 700 hektar i Whiston ved Liverpool, således taget et nyt værktøj i brug.

Med det kan han kortlægge udbytte og omkostninger for specifikke dele af sine marker, og han kan på den måde finde ud af om det fx er mest fordelagtig helt at undlade at dyrke et markstykke, fortæller Farmers Weekly.

Til at kortlægge sine marker på denne måde bruger Andrew Pitts værktøjet Hutchinsons Omnia fra virksomheden Hutchinsons, som han også er forsøgsvært for.

Programmet kan analysere flere års udbytter og omkostninger fordelt på afgrøde og år. Som input anvendes udbyttedata samt data, eventuel ved varieret tildeling, for udsædsmængde, N, P, K, kalk og svampemiddel.

Som bekendt er der altid områder på marken, som har et dårligere udbytte, f.eks. områder med høj vandstand eller skov, som skygger for dele af marken. Der kan også være andre, uidentificerede, områder som ikke yder optimalt, og derfor giver et dårligere udbytte og dermed en dårlig økonomi. 

Hutchinsons Omnia kan identificere de markområder, hvor afgrøden ikke yder optimalt, og give en ide om og hvor mange penge landmanden egentligt taber på et markstykke. 

Omnia kan også bruges til at finde ud af, hvilke afgrøder der klare sig bedst på hvilke marker, og dermed optimere rotationen af afgrøder. 

Mindre mark – flere penge

Med Hutchinsons Omnia er det nemt for landmanden at analysere flere års udbytte og produktionsomkostninger for specifikke afgrøder og år.

Man kan bruge Hutchinsons Omnia til at identificere områder, hvor man konsekvent taber penge. Man kan f.eks. tage dele af marken ud af produktion, hvis det er nemt at undgå at så området til. 

Analysen viste, at hvis Andrew Pitts undlod at så ærter på tre hektar af sin mark, fik han samme indtjening, men en udgift der er ca. 2.000 pund, svarende til 17.000 danske kr., lavere.

Andrew Pitts havde også lagt mærke til, at der var stor variation i, hvor godt hveden klarede sig på samme mark. Analysen viste, at det dårligste område gav 50 hkg pr. hektar, mens det bedste område nåede op på et udbytte på 130 til 150 hkg pr. hektar. 

Andrew Pitts har i tyve år kortlagt sit udbytte, og med Hutchinsons Omnia har han fundet ud af 

  • At kaniner udgør et større problem end antaget, og derfor har han sat hegn op
  • Duer er ikke et så stort problem for rapsen som først antaget 
  • Et område havde kalk problemer og givet et dårligere udbytte, som ikke tidligere er blevet identificeret. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.