Betalt indhold af Adama Danmark

Et godt udbytte i vinterraps kræver en god start

Godt begyndt er som bekendt – halvt fuldendt. Det gælder også ved ukrudtsbekæmpelsen i din rapsmark. Rapsplanter er ikke gode til at konkurrere mod ukrudt i fremspiringsfasen, derfor er det vigtigt at sætte tidligt ind mod ukrudtet i din nysåede rapsmark.

Hvilket ukrudt der er dominerende, er også med til at bestemme, hvilken indsats der er brug for. I videoen nedenfor med Hans Jørgen Hansen fra ADAMA kan du med selvsyn se, hvordan marken står flot og kraftig, når der er ryddet op i ukrudtet fra vækststart.

Pas især på enårig rapgræs, hyrdetaske og burresnerre. 

Som Hans Jørgen Hansen fortæller i videoen, er det især ukrudtsarter som hyrdetaske, burresnerre, fuglegræs, tvetand og enårig rapgræs, der kan kontrolleres med Kalif 360 CS.

Her er det vigtigt at bekæmpe ukrudt effektivt allerede fra rapsens fremspiring, idet de små rapsplanter ikke er stærke nok til at udkonkurrere rapgræsset og arter som hyrdetaske og burresnerre. De to sidstnævnte er ikke kun ”bundukrudt,” men kan blive lige så høje som rapsen, hvis ikke de bekæmpes rettidigt.

Fordelen ved at anvende et middel som Kalif med aktivstoffet clomazon umiddelbart efter såning er, at det bekæmper ukrudt i fremspiringsfasen og derved er du allerede på forkant med at holde dine rapsplanter fri for ukrudt. Senere kan du også bekæmpe spildkorn og græsser med Agil i eventuel kombination med vækstregulering.

Spildkorn kan bekæmpes effektivt

Et godt udbytte i vinterraps kræver en god start
Læs mere om, hvad der kan give rapsen den bedste start her

Faktaboks

ADAMA - Produkter i Raps

Kalif®360 CS har en god virkning mod hyrdetaske, burresnerre, fuglegræs og tvetand samt moderat virkning mod enårig rapgræs, sort natskygge, ærenpris, pengeurt, agerkål, spergel, kiddike og hvidmelet gåsefod. 

Agil®100 EC giver hurtig og sikker virkning over for spildkorn og græsukrudt og kan nemt justeres i dosering efter ukrudtets art og størrelse. Giver hurtig synlig effekt ved bekæmpelse af især spildkorn.

Mavrik® er et bredt virkende insektmiddel som samtidig er skånsom mod nytteinsekter. Mavrik bekæmper effektivt glimmerbøsser, skulpesnudebiller, galmyg og kåltrips i raps og sennep, bladlus, trips og hvedegalmyg i korn samt ærtebladlus og ærteviklere i ærter.

Lamdex® bekæmper insekter der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale plus en vis repellerende virkning.

 

Stadier og doseringer:

Kalif (st. 00-09): 0,20 – 0,25 l/ha 

Agil (st. 13-60): 0,5 – 1,5 l/ha 

Lamdex (st. 09-13) og (st52-75): 0,20 - 0,30 kg/ha

Marik (st.10-12)og (st.30-71)  0,2 l/ha

 

Emneord sponsoreret, Adama, vinterraps, rapsmark, ukrudtsbekæmpelse, ukrudtsmidler, rapsmarker, Clomazon, Kalif 360, enårig rapgræs

Betalt indhold af Adama Danmark

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.