Europa plaget af rust i hvede: Forskere skal udvikle varsling for 37 mio. kr.
Et europæisk forskningsprojekt vil udvikle et nyt varslingssystem til at beskytte hvede mod nye racer af rust.

Et storstilet forskningsprojekt til cirka 37 mio. kr. skal udvikle et nyt varslingssystem mod nye typer af rust i hvede.

Det fireårige projekt skydes officielt i gang i København 7.-8. juni, oplyser Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på deres hjemmeside.

Målet med projektet, som er navngivet RustWatch, er, at der kan ske en hurtig og sikker diagnosticering af ny typer rust, og efterfølgende en undersøgelse af hvilke konsekvenser sådanne racer har for rustmodtageligheden i de mange forskellige sorter af hvede, der dyrkes i Europa.

RustWatch ledes af Aarhus Universitet med deltagelse af 24 partnere fra 13 europæiske lande.  

Stigende problem globalt

Rust i hvede er blevet et stigende problem ikke alene i Europa, men over store dele af verden, påpeger projektets leder.

"Det er bydende nødvendigt at være på forkant med en hurtig og effektiv diagnosticering af nye racer af specielt gul-  og sortrust i hvede, som er Europas største landbrugsafgrøde.

I 2016 oplevede Sydeuropa de mest alvorlige epidemier af sortrust i mere end 50 år, og den europæiske bestand af gulrust i hvede er siden 2011 blevet erstattet af nye, invasive racer af ikke-europæisk oprindelse," påpeger lederen af RustWatch, professor Mogens Støvring Hovmøller fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Det giver store udfordringer for hvedeavlerne, idet sorternes modtagelighed for rust kan blive afgørende ændret fra et år til det næste, understreger han.

Projektet vil udvikle et system med tidlig varsling for både gul-, sort- og brunrust i hvede, der dyrkes til produktion af foder, brød og pastaprodukter, så produktionen kan være forberedt og robust overfor nye racer af hvederust.

Faktaboks

RustWatch

Finansiering: Fem mio. euro fra EU's Horizon 2020-program

Partnere: 12 universiteter og forskningsinstitutioner, fem rådgivningsvirksomheder og syv SMV fra 13 forskellige lande, herunder Aarhus Universitet, Landbrug & Fødevarer, Nordic Seed A/S og Tystoftefonden fra Danmark

Projektet løber fire år (maj 2018-april 2022)

Projektledelse: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet

Projektets officielle indvielse finder sted i København den 7.-8. juni 2018

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.