Betalt indhold af BASF

Få din raps godt fra start

For at opnå et højt udbytte, kræver rapsen opmærksomhed, så snart jorden er afdrænet i foråret, og kan bære maskinerne. Det er vigtigt, der er styr på gødskning såvel som ukrudt, vækstregulering og sygdomsbekæmpelse her i foråret. Læs her hvordan du giver rapsen den bedste start.

Den milde vinter har mange steder fået dele af den sent sået raps til at se bedre ud nu, end den gjorde i efteråret. De steder hvor rapsen ikke har stået under vand, har den udviklet sig godt gennem vinteren, og selv i december måned var der i flere marker små hvide rødder på planterne. Det bevirker at vi skal starte rapsen op, så snart jorden kan bære en overkørsel. Gødskning af rapsen skal have første prioritet, så rapsen er klar til vækst når det bliver foråret.

Sponsoreret BASF

Nogle steder er der observeret bor mangel, som tidligt kendetegnes ved små brune pletter i stænglen, når rapsen deles på midten. Senere på sæsonen kan bormangel ses ved, at de yngste blade bliver rødmarmorerede. I de fleste tilfælde er bormangel ikke så udtalt, at det betyder noget, men det er på nuværende tidspunkt vigtigt at lave en vurdering, om der er behov for at tildele bor.

Den manglende ukrudtsbekæmpelse i efteråret

Det våde efterår betød at mange ikke fik gennemført de planlagte behandlinger. Flere har ikke haft mulighed for at køre med Kerb, inden vandet for alvor gav problemer. I marker med græsukrudt kan Focus Ultra med fordel anvendes i foråret. Focus Ultra har effekt på en lang rækker græsser som rajgræsser, vindaks, rævehale, hejrearter, kvik og spildkorn, men må kun anvendes indtil rapsens st. 32, som dog mange steder er ved at være nået. Da også ukrudtsplanterne er vokset gennem den milde vinter, er der behov for en større dosering, end der anvendes i efteråret. Den anbefalet dosering til forårsanvendelsen er derfor 1,5 – 2,0 l/ha + 0,5 l/ha Dash.

Selv om spildkorn og græs stadig er grønt længe efter behandling, er det ikke fordi behandlingen ikke har virket. Focus Ultra får vækstpunktet til at visne, mens de øvrige blade ser upåvirkede ud. Effekten ses efter 8-14 dage, ved at hjerteskuddet bliver gulfarvet og slipper fæstet inde i planten.

Sponsoreret BASF

Hjerteskud gulfarves efter Focus Ultra behandling

Skulle der være marker hvor der ikke er sprøjtet mod bredbladet ukrudt i efteråret, kan Korvetto anvendes i foråret. Med Korvetto kan der blandt andet opnås god effekt på kamille og valmue. Det er vigtigt at ukrudtet ikke får lov at tage overhånd - specielt græsukrudtet.                                                                                                                    

Start vækstregulering og svampebekæmpelse i foråret
 

Der er stor forskel på rapsmarkerne rundt om i landet, nogle er ikke ret langt fremme mens andre kan have behov for vækstregulering så snart foråret kommer. Fælles for alle marker uanset rapsens størrelse er at undgå lejesæd til høst. Det kan på nuværende tidspunkt være svært at vurdere behovet for vækstregulering, der er dog nogle parametre, der kan indikere et behov.

Hvis:

  • der er mere end 35 pl/m2
  • rapsen er tildelt en stor mængde gødning i efteråret
  • rapsen har fået gødning tidligt
  • det er en blødstrået rapssort

Er der behov for vækstregulering bør der anvendes mellem 0,5 – 0,7 l/ha Caryx senest, når rapsen har nået st. 59 (når rapsen har de første synlige gule kronblade)

Sponsoreret BASF

Vækstregulering giver en besværlig høst

Det optimale tidspunkt er inden strækningsvækste, når rapsen har en højde på 20-25 cm. Når rapsen vækstreguleres med Caryx, opnås flere fordele som styrker potentialet. Rapsens længdevækst reduceres, og energien bruges på sideskuddene, så flere sideskud længere nede i afgrøden kommer med op og bliver skulpebærende. Flere sideskud sammen med en kortere raps, giver et mere ensartet skulpelag, som udnytter sollyset bedre og giver flere skulper og frø pr. plante.

I enkelte marker er der på nuværende tidspunkt fundet lysbladplet, men i de fleste marker skal man dog lede længe efter sygdommen. I de fleste år vurderes lys bladplet ikke som begrænsende for udbyttet, og det anbefales ikke at bekæmpe sygdommen. Er der mere end 5% angrebne planter med lys bladplet, anbefales en behandling med f.eks. en blanding af Caryx og Folicur Xpert. Caryx har en sideeffekt på lys bladplet, og styrker samtidig rapsstænglen.

Udbyttet skal sikres gennem hele sæsonen

Rapsen er ikke en afgrøde hvor man ustraffet springer en eller to behandlinger over, og stadig kan forvente topudbytte. Rapsen kræver opmærksomhed gennem hele sæsonen fra vækststart i efteråret og helt til høst, og kan så til gengæld præstere et meget stort afkast.

Emneord sponsoreret, BASF, højt udbytte, raps, Caryx® BASF, Caryx, vækstregulering, længdevækst

Betalt indhold af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.