Fire gode råd om behandling af efterafgrøder i efteråret
Udskyd nedpløjning af efterafgrøder så længe som muligt, så det organiske kvælstof ikke bliver mineraliseret, og derefter udvasket, før vårsæden kan optage det.

Af Jakob Ulstrup, planteavlskonsulent, LMO Planteavl

Selvom det nu er lovligt, anbefales det at vente med jordbehandlingen for efterafgrøder.

Olieræddike på lerjord kan nedpløjes, når væksten er stoppet. Græs på sandjord bør ligge urørt indtil tidligt forår.

Hold på kvælstoffet længst muligt

Formålet med efterafgrøder er, at de skal opsamle kvælstof fra dyrkningslaget, så udvaskning til dybere jordlag undgås. Korrekt valg af destruktionstidspunkt sikrer kvælstoftilgængeligheden til vårsæden.

Derfor skal nedpløjning udskydes så længe som muligt, så det organiske kvælstof ikke bliver mineraliseret, og derefter udvasket, før vårsæden kan optage det.

Risikoen for afstrømning/udvaskning afhænger primært at to ting: Jordtypen og nedbørsmængden. På lerjord i nedbørsfattige områder (Øerne og Djursland) er risikoen lav, mens den er højere i nedbørsrige områder (Jylland) på sandede jorde.

Efterafgrøder på sandjord

På sandjord bør efterafgrøderne ikke røres før til foråret, så udvaskning undgås.

Efterafgrøder af korn eller græs er langsomt omsættelige, og disse arter bør derfor nedmuldes meget tidligt forår (ca. to måneder før såning). Det timer omsætningen og mineraliseringen optimalt i forhold til vårdsædens kvælstofoptagelse.

Nedmuldning af letomsættelige efterafgrøder som olieræddike, gul sennep og honningurt udskydes til umiddelbart før såning.

Efterafgrøder på lerjord

Hvornår efterafgrøderne på lerjord bør nedmuldes, afhænger af lokaliteten.

I nedbørsrige egne (Jylland, bortset fra Djursland), bør man vente længst muligt. Eftervirkningen er den samme ved nedmuldning efter og forår, men udvaskningen er mindst ved nedmuldning forår. Derfor anbefales det, at nedbringe korsblomstrede efterafgrøder, senest muligt efter, at væksten er stoppet.

Græs/korn nedmuldes tidligere, gerne før februar.

I nedbørsfattige egne opnås den bedste eftervirkning ved nedmuldning om efteråret. Derfor bør man nedmulde efterafgrøderne nu, specielt hvis det er græs/korn.

Skal efterafgrøder nedvisnes?

Glyphosat anvendes kun, hvis der er behov for bekæmpelse af kvik eller græsukrudt. Kvikken kan bekæmpes nu med 500 g/ha glyphosat, men skal der også bekæmpes græsser, bør man vente til foråret.

Det skyldes, at mange efterafgrødemarker med korsblomstrede arter i år er særligt kraftige, så sprøjtedouchen vil ikke kunne ramme de små, spæde græsser under det kraftige bladdække, som f.eks. olieræddike har givet i år.

Det vil være helt anderledes nemt til foråret, hvor efterafgrøden er visnet og knækket ned, og der er mere åbent til jordoverflade, hvor græsserne står.

Faktaboks

Destruktion af efterafgrøder

  • Destruktion betyder enten nedvisning eller jordbehandling
  • Efterafgrøder må i 2018 destrueres tidligst 3. november
  • Reglerne gælder for både MFO-, pligtige, målrettede og husdyrefterafgrøder
  • For udlæg i majs er fristen 1. marts 2019
  • Reglerne for jordbearbejdning skal også overholdes
  • JB 1-4 må jordbearbejdes 1. februar
  • JB 5-6 og 10-11 må jordbearbejdes 1. november
  • JB 7-9 må jordbearbejdes 1. oktober

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.