Forædlere får boost: 800 nordiske havresorter bliver kortlagt

Frøbanken NordGen og en række samarbejdspartnere kortlægger 800 nordiske havresorters dyrkningsegenskaber og genotyper, så forskere og forædlere får bedre mulighed for at udnytte materialet.

De kommende år kan meget vel blive en storhedstid for nye havresorter. 

Den nordiske frøbank NordGen og en række samarbejdspartnere er nemlig i gang med en grundig kortlægning af dyrkningsegensklaber samt genotyper via dna-test fra bladprøver for cirka 800 havresorter, som NordGen opbevarer prøver af i sin nordiske frøsamling.

Alle cirka 800 sorter blev sået ud i markforsøg i 2022 for blandt andet at studere sorternes dyrkningsegenskaber, ligesom der bliver foretaget en dna-analyse.

- Det er første gang, at der bliver udført sådan et projekt for nordisk havre. Vi har haft hele samlingen af kultivarer og sorter ude i markforsøg, så det er et unik projekt. Alle færdige data for projektet er forhåbentlig klar i løbet af året, fortæller Jan Svensson, som er NordGens planteekspert for kornafgrøder. 

Projektet er blandt andet igangsat på grund af den stigende interesse for havre i forbindelse med overgangen til en mere plantebaseret kost.

De knap 800 sorter og kultivarer er sået ud i marken som led i projektet.

Forædlere kan vælge frøprøver mere præcist

Planen for den kommende tid er at opformere de mange sorter, så de kan gøres tilgængelige for forskere og forædlere.

Med den opdaterede og mere detaljerede beskrivelse af sorter og forskellige genotyper  forventes det, at interesserede aftagere får bedre mulighed for at vælge præcis de sorter, som de har behov for til at udvikle nye havresorter som fx er mere rentable at dyrke eller er bedre tilpasset klimaforandringer end de nuværende sorter.

- En genbank-frøsamling kan sammenlignes med et biliotek, og vi har bare frøprøver i stedet for bøger. Jo mere information du har om bøgerne, jo nemmere bliver det for dig at vide hvilken bog, du skal anbefale.

- Som alternativ til at bestille et stort antal frøprøver, er det meningen, at aftager fremover skal kunne vælge et begrænset antal prøver, som stemmer bedre overens med de efterspurgte egenskaber, siger Jan Svensson.

Han fortæller, at man som led i projektet også beskriver fenotypen for en sort eller kultivar ved at bestemme de fysiske egenskaber som fx stråets længde, kernens farve, form af den blomsterbærende stængel samt tilbøjeligheden til at drysse.

- Vi har set en utrolig diversitet i vores frøsamling. Et eksempel er de 36 prøver vi har af typen sværdhavre. I denne gruppe varierede skridning fra 51 til 85 dage efter såning, og stråets længde varierede fra 85 til 160 centimeter.

- Vi er i gang med processen, der skal beskrive vores havresamling bedre, men det er stadig meget arbejde at gøre, før vi er færdige, konstaterer Jan Svensson.

Faktaboks

Kortlægning af 800 nordiske havresorter

  • Udover NordGen bidrager også Oatly, Lantmännen och ScanOats til projektet.
  • NordGen er en nordisk frøbank under Nordisk Ministerråd. Hovedkvarteret ligger i Alnarp i Skåne, Sverige 

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.