Har du ingen Kerb? - så er det nu du skal bekæmpe græsukrudt i raps

Det er vigtigt, at man nu, inden temperaturen falder yderligere og væksten går i stå, vurderer om der er behov for at bekæmpe græsser inden vinter i rapsmarker, hvor der ikke er Kerb til rådighed.

Af Kristoffer Boye Larsen, planteavlskonsulent, Velas

Igen i år er der udfordringer med at få leveret Kerb til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps.

Er man nødt til at bekæmpe græsukrudt uden Kerb, er det nu der skal tages stilling.

Problemgræsser uden Kerb

En alternativ strategi til bekæmpelse af græsukrudt kan laves med midlerne Focus Ultra og Agil 100 EC.

Store forekomster af enårig rapgræs, væselhale eller italiensk rajgræs er vanskelige at bekæmpe uden Kerb.

Enårig rapgræs vil ikke hæmme en veludviklet vinterraps meget. Det er primært i sent fremspirede marker at enårig rapgræs kan blive et problem, hvis der ikke er behandlet med et Clomate-produkt ved såning.

Hverken Focus Ultra eller Agil har god effekt på enårig rapgræs. Effekten på væselhale er ligeledes ikke tilstrækkelig, og derfor kan omsåning være nødvendig. Effekten af Focus Ultra på rajgræs er god, men i problemmarker er den ene lovlige behandling ikke nødvendigvis tilstrækkeligt. 

Både vindaks, kvik, gold hejre og ager-rævehale kan bekæmpes med god effekt med Focus Ultra og Agil. 

Anvendelse af Focus Ultra og Agil

Focus Ultra må kun anvendes en gang pr vækstsæson i en dosering på højest 2 liter pr. hektar indtil stadie 32 i foråret. Samtidig anvendes 0,5 liter Dash per hektar.

Normalt anbefales behandling, når græsset har 1,5 til 3 blade, og der anvendes op til 1,2-1,5 liter Focus Ultra pr. hektar, jævnfør tabel 1.

Focus Ultra har også god effekt på rajgræsser, gold hejre og ager rævehale indtil 5-6 blade, hvis der anvendes 2 liter per hektar. Er fremspiring af græs spredt over en lang periode, kan det være nødvendigt at vælge en relativ høj dosering for at ramme så mange planter som muligt i én behandling. 

Ofte er Agil anvendt til bekæmpelse af spildkorn. Det er maksimalt tilladt at anvende 0,74 liter per hektar i efteråret. Der kan anvendes en splitbehandling på maksimalt 2 x 0,37 liter per hektar.

Er der allerede anvendt Agil til behandling af spildkorn i efteråret, er det ikke lovligt at anvende Agil til foråret. I foråret kan Agil anvendes i en dosering op til 1,2 liter per hektar.

Tabel 1. Doseringer mod spildkorn og græsukrudt med maksimalt 3 blade

Pas på med lave efterårstemperaturer

For at opnå optimal effekt af Focus Ultra, skal ukrudtsplanterne være i god vækst og saftspændte.

Har der været nattefrost, skal behandling udsættes til at væksten er i gang igen, og det anbefales ligeledes ikke at sprøjte med udsigt til nattefrost. Falder den første nattefrost tidligt kan det være nødvendigt at vente til foråret.

Generelt anbefales morgensprøjtninger, hvor temperaturen er over 10 grader og luftfugtighed over 60 procent.

Agil kræver ligeledes høj luftfugtighed og temperaturer på minimum 10 grader. 

Derfor er det vigtigt at man nu, inden temperaturen falder yderligere og væksten går i stå, vurderer om der er behov for at bekæmpe græsser inden vinter i rapsmarker, hvor der ikke er Kerb til rådighed.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.