Her er Landbrug & Fødevarers nye primærbestyrelse

To siger farvel og fire nye kommer til i Landbrug og Fødevarers primærbestyrelse efter delegeretmødet 2016.

Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse får fire nye medlemmer:

Bjarne Larsen, Jysk Landbrug, afløser Claus Christensen som formand for landboforeningernes Region Syd og får dermed en plads i primærbestyrelsen.

Antoni Stenger, Sønderjysk Familielandbrug, afløser Kurt Jørgensen, nf plus, efter valg ved Familielandbrugets årsmøde i oktober.

Martin Hjort Jensen, formand for Erhvervsfjerkræsektionen, er nyoptaget i primærbestyrelsen.

Den kommende formand for den nye sektorbestyrelse for Økonomi & Virksomhedsledelse bliver fjerde nye ansigt i primærbestyrelsen. Hvem det bliver, vides endnu ikke.

Her er medlemmerne

Her er hele primærbestyrelsen:

Martin Merrild, formand.

Lars Hvidfeldt, viceformand.

Lone Andersen, viceformand og formand for familielandbrugssektionen.

Henrik Bertelsen, Familielandbruget.

Antoni Stenger, Familielandbruget.

John Nielsen, Familielandbruget.

Bjarne Larsen, Region Syd.

Niels Vestergaard Salling, Region Nord.

Kristian Gade, Region Midt.

Povl Fritzner, Østlige Øer.

Christian Lund, fritvalgt, Sønderjysk Landboforening.

Hans Gæmelke, fritvalgt, Djursland Landboforening,

Torben Povlsen, fritvalgt, Centrovice.

Carl Christian Pedersen, fritvalgt, Agri Nord,

Klaus H. Høeg, deltidsrepræsentant.

Torben Hansen, Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.

Frederik Lüttichau, Sektionen for Større Jordbrug.

Erik Larsen, Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Peder Philipp, Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

Hans Erik Jørgensen, Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

Martin Hjort Jensen, Erhvervsfjerkræsektionen.

NN, Sektorbestyrelse for Økonomi og Virksomhedsledelse

Asger Krogsgaard, Danish Crown, Virksomhedsbestyrelsens formandskab.

Jørgen H. Mikkelsen, Danish Agro, Virksomhedsbestyrelsens formandskab.

Steen Nørgaard Madsen, Mejeriforeningen, Virksomhedsbestyrelsens formandskab.

Fire observatører

Observatører i Primærbestyrelsen er:

Ivan Bundgård Sørensen, Dansk Akvakultur.

Jørgen Andersen, Dansk Gartneri.

Tage Pedersen, Dansk Pelsdyravlerforening.

Peter Kock, LandboUngdom.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.