Kartoffelavler flyttede til Jylland: Man skal virkelig være omstillingsparat

FRA ARKIVET: Læringskurven har været stejl. For selvom Niels Frederik Skov Jensen havde dyrket læggekartofler på sin ejendom på Lolland fra 2009 til 2017, så har tre ekstreme år i det sydvestlige Jylland givet udfordringer. På trods af udfordringerne, har han på ingen måde fortrudt, at han flyttede fra Lolland til Jylland for at dyrke læggekartofler.

Artiklen er første gang publiceret i fagmagasinet Mark, august 2020

»Jeg har stor respekt for jyske landmænd. Man skal virkelig være omstillingsparat og være klar til at tage nye dyrkningstiltag og løsninger i brug på ultra kort tid, når vejret arter sig, som det har gjort de seneste tre vækstsæsoner«.

Sådan siger Niels Frederik Skov Jensen efter sine tre første år som kartoffelavler i Jylland.

At det har været ekstremt, er der ingen i tvivl om.

Tørken i 2018 husker alle, og de meget våde forhold under optagning i efteråret 2017 og 2019 vil mange avlere også huske i mange år fremover.

For Niels Frederik Skov Jensen har det betydet, at økonomien efter tre år i det jyske har været ringere end forventet.

I 2017 måtte han efterlade 20 ud af 90 hektar læggekartofler i marken. I 2018 skulle han på kort tid lære at vande, og i 2019 betød det ekstreme vejr, at han tog hovedparten af sine kartofler op i december - og, at nogle af kartoflerne først blev taget op i marts 2020.

Han fortryder dog ikke beslutningen om at flytte fra Lolland til Jylland.

Familien er faldet godt til, og han nyder samarbejdet med sine jyske kollegaer, og den faglige sparring der er i forhold til at få projektet til at lykkes.

Lejer jord

Oprindelig var det meningen, at Niels Frederik Skov Jensen ville sælge gården med 140 hektar på Lolland og købe en ejendom i Jylland.

»Jeg er glad for, at jeg fortsat lejer jord til kartoflerne. Ligesom jeg er glad for, at gården med 140 hektar på Lolland ikke er solgt«, siger han.

Han tilføjer, at der helt sikkert ville være noget af jorden, der ikke ville egne sig til at dyrke læggekartofler, hvis han havde købt en ejendom i Jylland.

Samtidig ville han ikke kunne have et så stort areal med kartofler, da der skal være tre år mellem kartofler på den enkelte mark. Og nok så vigtigt, så er han glad for, at kunne koncentrere sig hundrede procent om at blive god til at dyrke læggekartofler.

»Jeg har stor gavn af den viden og erfaring, som mine forældre har efter at have dyrket kartofler i mange år på Lolland. Det giver rig mulighed for sparring, men vi har skulle lære meget i forhold til vanding og dyrkning på en anden jordtype, end vi har været vant til på Lolland«, siger han.

Gården på Lolland

»Gården med 140 hektar på Lolland er stadig til salg. Økonomisk hviler den i sig selv, så jeg har god tid til at vente på den rette pris«, siger Niels Frederik Skov Jensen.

Han har vårbyg på hele arealet og lejer en mark på 20 hektar ud til en nabo, som dyrker sukkerroer på arealet.

»Vi dyrker jorden pløjefrit og kører til Lolland med to traktorer og sår vårbyg tidligt i foråret. Sprøjten overvintrer på Lolland, så det passer med, at vi kan bekæmpe ukrudt med DFF, inden vi kører til Jylland. Har vi tid, kører vi også over og sprøjter byggen mod svampe - ellers lejer vi en til det«, siger han.

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.