Klar til at så efterafgrøder i majsen
Hos Niels Erik Maegaard har majsen rettet sig i varmen, og de øvrige afgrøder står rigtig godt.

"Andet slæt på græsmarkerne gav et normalt udbytte. Nogle marker gav rigtig godt, mens andre skuffede lidt. Men som et gennemsnit af de 70 hektar er vi godt tilfredse«, siger Niels Erik Maegaard.

Han glæder sig over, at majsen har rettet sig. I uge 25 spredte maskinstationen 20 ton gylle pr. hektar på 40 ud af 90 hektar majs. Gyllen blev lagt ud med en 24 meter bred spredebom.

»Det så ret voldsomt ud, da gyllevognen jævnede to rækker majs for hvert træk. Men det er tydeligt, at se, at majsen har haft godt af gødningen«, siger Niels Erik Maegaard.

Majsen er radrenset to gange. Nogle steder er der problemer med melder. Derfor overvejer han, om majsen skal radrenses én gang mere. Det bliver den helt sikkert på de 16 hektar, hvor der nu sås efterafgrøder.

Frygter tordenbyger

»Generelt står afgrøderne rigtig godt. Men vi har før set, at en enkelt tordenbyge kan ændre billedet«, siger Niels Erik Maegaard.

Han har striglet hestebønnerne fem gange. Med godt resultat.

Vinterhveden står også rigtig godt, selv om kamiller giver markerne et hvidt skær nogle steder. Dog ikke i et omfang, så det kommer til at påvirke udbyttet nævneværdigt.

»I uge 26 har vi kørt 50 kvier til afgræsning på en tidligere grusgrav. Derudover har vi hentet halvdelen af de 40 kvier, som siden foråret har afgræsset græsarealer på Skovsgaard Gods. De bliver hentet hjem, fordi de skal kælve«, siger Niels Erik Maegaard.

  • Anita og Niels Erik Maegaard har siden 1998 drevet Toftegaard ved Eskildstrup.
  • Bedriften består af 235 sortbrogede malkekøer plus opdræt samt 309 hektar med majs, rug, hestebønner, vårbyghelsæd, vinterhvede og græs.
  • I 2016 blev markbruget lagt om til økologi. I august 2017 kunne køerne fodres økologisk. I februar 2018 var bedriften fuldt omlagt.

Faktaboks

Udfordring her & Nu

  1. Ferie: Vi tager på et kort visit i Jylland, hvor vi fra onsdag til lørdag kører en tur op ad Vestkysten. Det bliver vores første ferie uden børn.
  2. Renovering: Vi er i den situation, at vi har rigelig arbejdskraft her i sommer. Derfor river vi den ene ende af en tidligere kostald ned og bygger en ny lagerhal.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.