Landmænd glade for opgør med undergødskning

Årligt taber danske landmænd over 2 mia. kr. som følge af lave kvælstofnormer viser beregninger fra Seges.

Landbrug & Fødevarer hilser det varmt velkommen, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i dag har sendt lovforslag i høring, der baner vejen for at hæve de lave danske kvælstofnormer.

»Det er glædeligt at se, at ministeren holder løfte og nu gør klar til et opgør med mange års undergødskning, for vores planter skriger på mere kvælstof,« siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Som lovgivningen ser ud i dag, må danske landmænd ikke give deres planter lige så meget gødning, som kollegerne i andre EU-lande. Det er et stort problem, og helt friske tal fra SEGES viser, at proteinindholdet i dansk byg i år er lavere end nogensinde. Årligt taber danske landmænd over 2 mia. kr. som følge af den såkaldte normreduktion, der gælder herhjemme, og danske landmænd må importere ekstra soja fra Sydamerika til foder, fordi kornet er så udpint, fremgår det.

Dyrt virkemiddel

Landbrug & Fødevarer har derfor i flere år arbejdet intensivt og målrettet på at få afskaffet normreduktionen, så landmænd kan gøde planterne efter deres behov.

»Det er et miljømæssigt meget omkostningstungt virkemiddel, der har haft en langt mindre miljøeffekt, end man oprindeligt havde forudsat. Omkostningerne for landbruget har vist sig langt større end antaget og helt ude af proportion i forhold til den lille miljøeffekt, samfundet har opnået som følge af normreduktionen,« konstaterer Lars Hvidtfeldt.

Han mener, det er rimeligt, at danske landmænd nu omsider slipper af med en dansk særregel, som har forringet fødevareklyngens konkurrencevilkår væsentligt i forhold til landmænd i vores nabolande.

»Vi mangler at se et færdigt regelsæt, hvor ministeren endeligt fjerner normreduktionen via gødskningsbekendtgørelsen, som skal gælde fra næste år, men det er glædeligt at se, at vi har en minister, som agter at gennemføre det foreslåede lovforslag efterfulgt af bekendtgørelsesændringer,« tilføjer han.

Aftale inkluderer natur og miljø

Det fremgår af lovforslaget, at en udfasning af kvælstofnormerne skal forankres i en ny politisk aftale om den fremtidige natur- og miljøindsats på landbrugsområdet.

»Det er L&F’s klare holdning, at lovændringen så vidt muligt bør hvile på en langtidsholdbar politisk aftale, som sikrer en sikker kurs i fremtidens miljøindsats. Derfor er vi også tilfredse med at se, at ministeren har til hensigt at arbejde mod en politisk aftale om den fremtidige natur- og miljøindsats på landbrugsområdet. Vi håber, at et bredt flertal af Folketingets partier vil stå bag aftalen. I L&F vil vi nu gå i gang med at nærlæse lovforslaget og dets bemærkninger,« slutter han.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.