Landmand: Vi vander med fire maskiner - rapsen har fået to gange

Hos Laurits Petersen er rapsen vandet to gange, og de øvrige afgrøder er vandet én gang. Nu gælder det første slæt græs på cirka 300 hektar.

- Vi vander på fuld kraft med alle fire maskiner, også selv om vi har fået nedbør, fortæller Laurits Petersen.

Han tilføjer, at der endnu ikke er tørkeskader i afgrøderne.

Eneste afgrøde, der skuffer lidt, er vinterrapsen, som står uens, blandt andet fordi krondyr har gnavet topskuddene af.

Lige nu bruger han - ud over at vande - det meste af sin tid til at gøre skårlægger, rive og snittervogn klar, så der kan tages første slæt på 300 hektar græs i indeværende uge.

Minimum fem slæt

- Hvis vejret holder, skårlægger vi i næste weekend (21.-22. maj), så vi kan snitte græs mandag og tirsdag i den efterfølgende uge, siger Nikolaj Nielsen.

Han tilføjer, at det første slæt er det vigtigste, og at alt maskineri bare skal køre. Umiddelbart vurderer han, at første slæt vil give et ’gennemsnitligt’ udbytte.

- Vi har et samarbejde med en nabo, hvor vi hjælper hinanden med at tage slæt. Vi kører med en 46 kubikmeter Strautmann snittervogn, mens naboen kører med en Lely snittervogn. Bliver der behov for det, lejer vi en maskinstation til at komme med en finsnitter og vogne, siger Nikolaj Nielsen,

Han tilføjer, at målet ved første slæt er 1,10 kilo tørstof pr. foderenhed. Antallet af slæt afhænger af vækstsæsonen, men med de høje priser på protein er udgangspunktet, at der skal tages minimum fem slæt.

Mere gylle til salgsafgrøder

De høje priser på salgsafgrøder har gjort, at Nørremark I/S har tildelt græsmarkerne 15 procent mindre gylle end normalt.

Dermed har salgsafgrøderne kunnet få mere gødning end normalt. Derudover er gyllebeholderen tømt mere end normalt forud for første slæt.

- I den kommende uge vurderer vi kløverbestanden på de enkelte marker. De marker med den laveste kløverprocent får mest gylle, siger Laurits Pedersen.

Faktaboks

Nikolaj Nielsen driver sammen med sin far, Bent, Nørremark I/S ved Lemvig.

Økologisk ejendom. 550 køer og 942 hektar med græs, majs, hestebønner, lupiner, korn, raps, rajgræs til frø og ærter til helsæd.

Udfører næsten alt markarbejde selv.

10 medarbejdere.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.