L&F lægger bombe under regel om støtte-træk

Landbrug & Fødevarer rejser tvivl om det juridiske grundlag for træk i støtten ved manglende to meter-bræmmer. Ministerier er i fuld gang med at undersøge juraen.

Landbrug & Fødevarer har lagt en bombe ind under de danske regler om krydsoverensstemmelse:
Ifølge L&F kan der rejses alvorlig tvivl ved det juridiske grundlag for et af de krydsoverensstemmelses-krav, som udløser flest træk i støtten hos landmænd: Kravet om at overholde reglen om to meter bræmmer langs vandløb og søer.

Lovgrundlag duer ikke

Ifølge Landbrug & Fødevarer er lovgrundlaget for KO-kravet meget tvivlsomt:

EU-retsgrundlaget for kravet er nemlig angivet som nitratdirektivets artikel 5, mens det danske retsgrundlag er vandløbslovens § 69, stk. 1.

Men kravet er ikke beskrevet i nitratdirektivet, og i noten til vandløbsloven er det heller ikke angivet, at vandløbsloven implementerer nitratdirektivet.

Derfor er KO-støttetræk for manglende to meter bræmmer efter Landbrug & Fødevarers opfattelse »uhjemlede og ugyldige«.

L&F: Sager bør genoptages

I et brev til NaturErhvervstyrelsen, skriver Karen Hækkerup, adm. dir. i Landbrug & Fødevarer, derfor, at »de afgørelser, der er afsagt med angivelse af denne uretmæssige hjemmel, vækker opsigt hos Landbrug & Fødevarer,« og at det manglende retsgrundlag bør »føre til, at allerede afgjorte sager og verserende sager både i første instansen og i klageinstansen bliver genoptaget og underkastes en nærmere hjemmelsvurdering.«

Undersøgelse i gang

I NaturErhvervstyrelsen og Miljøministeriet tager man Landbrug & Fødevarers indsigelse alvorligt og har sat en større, juridisk undersøgelse i gang.

Ifølge enhedschef Steen Bonde, NaturErhvervstyrelsen, forventes undersøgelsen at være klar, når de nye KO-regler træder i kraft i februar.

»Når man læser vandløbsloven om dyrkningsfrie bræmmer, står der ikke noget om »gødning«. Derfor er vi nødt til at gå tilbage i retsakter helt tilbage til bræmmebestemmelsernes oprindelse i begyndelsen af 90’erne for at se, hvad der har været meningen.«

»Indtil videre er det dog vores opfattelse, at vi har hjemmel til kravet om krydsoverensstemmelse på to meter bræmmer, sådan som det hele tiden har været vores udgangspunkt.«

Krav siden 2005

Ifølge Steen Bonde er det målet, at undersøgelsen skal være færdig til februar, når den nye bekendtgørelse for KO-reglerne træder i kraft.

»Så kan vi ikke trække den længere, for så skal kontrollen for 2015 i gang.«

De dyrkningsfrie to meter bræmmer har været belagt med krav om krydsoverensstemmelse siden reglerne blev indført i 2005.

Det er et af de krav, der oftest udløser træk i støtten hos landmænd.

På top 10

»Det er et af de »større« KO-krav, og det har i mange år været på top 10 listen over krav, der har udløst sanktioner,« siger Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer.

Emneord krydsoverensstemmelser

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.