Martin Merrild: Ærgerlig kritik af landbrugsfonde

»Selvfølgelig skal landbrugets fonde rette ind efter Rigsrevisionens anbefalinger,« siger Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild. Han ser gerne øget kontrol med landbrugsfondene: »Vi har intet at skjule!«

Landbrug & Fødevarer forventer, at fondene tager Rigsrevisionens kritik til efterretning og imødekommer de anbefalinger, den fremsætter.

Det siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelsle fra Landbrug & Fødevarer i anledning af kritikken fra Rigsrevisionen.

»Fonde skal drives ordentligt«

»Hvis der er punkter, hvor man ikke har været dygtige nok, så forventer jeg, at man retter ind og følger de anbefalinger, der gives. Jeg kan nemlig ikke understrege nok, hvor meget landbruget har brug for, at fondene drives på en ordentlig måde, siger Martin Merrild.

»Glade for vejledning«

Han er dog overrasket over kritikken fra Rigsrevisorerne.

»Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Rigsrevisionen kritiserer forhold omkring fondene. På den anden side er vi glade for at have fået en vejledning til, hvordan fondene skal arbejde i fremtiden,« siger Martin Merrild.

»Vi vil nu gå i dialog med Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan fondene i fremtiden skal arbejde, så vi efterlever Rigsrevisionens gode råd.«

Martin Merrild understreger, at landbrugets fonde er af uvurderlig betydning for erhvervet.

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om fondenes store betydning for vækst og arbejdspladser i Danmark. Det skal vi blive bedre til at dokumentere.

Kritikpunkterne

Rigsrevisionen peger på en række kritikpunkter.

Blandt andet har der ikke været nok gennemsigtighed i hvem, der har fået tildelt midler fra fondene.

Det får Martin Merridl til at efterlyse mere kontrol.

»En af de ting vi gerne vil byde ind med er mere kontrol og gennemsigtighed. Vi er meget optaget af at sikre, at administrationen af fondene er så gennemsigtig som mulig. Derfor vil vi nu se på, hvordan vi styrker kontrollen så fondenes arbejde bliver mere gennemskueligt,« siger Martin Merrild.

»Vi vil gerne have mere kontrol, for vi har på ingen måde noget at skjule.«

Faktaboks

 

Rigsrevisionen har siden oktober 2015 kulegravet fire landbrugsfonde: Promilleafgiftsfonden, Svineafgiftfonden, Mælkeafgiftsfonden og Pelsdyrafgiftsfonden.

 

Landbrugets fonde har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning, markedsføring og sygdomsforebyggelse.

Tre af landbrugets fonde finansieres igennem en bevilling på finansloven, hvor midler fra pesticidafgifterne føres tilbage til erhvervet.

 

De øvrige fonde (produktionsafgiftsfondene) finansieres af produktionsafgifter, som indbetales af landmændene, eksempelvis pr. slagtet dyr eller kg. mælk.

 

Fondene er særlige forvaltningsmyndigheder, der ikke indgår i det almindelige, forvaltningsmæssige hierarki, men alligevel er underlagt offentligheds- og forvaltningsloven samt Miljø- og Fødevareministeriets tilsyn.

Fondene ledes af faglige bestyrelser, der er sammensat af repræsentanter fra erhvervet og offentlige interessenter.

Det er fondene, der vurderer ansøgninger og bevilger tilskud til projekter.

Fondenes målgruppe er primært offentlige og private forsknings- og videninstitutioner samt brancheforeninger og sammenslutninger i landbruget.

 

Fondene yder ikke driftstilskud eller virksomhedsstøtte, men støtter alene aktiviteter, der kommer erhvervet som helhed til gavn.

Emneord Landbrugsfonde; Martin Merrild

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.