Statsrevisorer kritiserer NaturErhvervstyrelsens tilsyn med landbrugsfonde

Statsrevisorerne retter det kritiske blik mod NaturErhvervstyrelsen tilsyn med landbrugets fonde. Det har været præget af for få ressourcer og meget stor tillid, fremgår det.

Folketingets statsrevisorer har i dag haft møde om Rigsrevisionens beretning om landbrugets fonde og har derefter afgivet en kritisk bemærkning, der først og fremmest retter en skarp kritik mod  Miljø- og Fødevareministeriets tilsyn med fondene.

 

Har ikke sikret forvaltning

I bemærkningen fra statrevisorerne hedder det bl.a.:

»Statsrevisorerne kritiserer, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har sikret en effektiv og korrekt forvaltning i landbrugets fonde.

Fondene har ikke forvaltet i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler og principper om f.eks lige og ensartet behandling af ansøgere og god tilskudsforvaltning.

Ministeriets tilsyn har hverken fulgt op på, om ordningen har den ønskede samfundsmæssige effekt, eller om fondenes tilskudsforvaltning har været effektiv og korrekt.

Forlangte ikke dokumentation

Ifølge statsrevisorerne retter kritikken sig konkret imod:

• At det ikke er tilstrækkeligt gennemsigtigt, på hvilket grundlag landbrugets fonde uddeler tilskud.

• At flere fonde ikke har behandlet ansøgerne ens, har tilladt overflytning af uforbrugte midler fra ét projekt til et andet og favoriseret faste tilskudsmodtagere med samme beløb hvert år – i strid med lighedsprincippet.

• At fondene ikke har opstillet effektmål, der kan følges op på, selv om det er forudsat i landbrugsstøtteloven.

• At NaturErhvervstyrelsens behandling af klager og henvendelser hovedsageligt har bestået i at indhente redegørelser fra fondenes bestyrelser uden at forlange dokumentation for den konkrete forvaltning.«

»Usædvanlig og problematisk«

»Endvidere er styrelsens tolkning af, hvornår et bestyrelsesmedlem er inhabilt, meget snæver, usædvanlig og problematisk.

• At Miljø- og Fødevareministeriet over en årrække har reduceret resurserne til tilsynsopgaven, dels af ressursemæssige årsager, dels fordi man havde tillid til fondenes forvaltning.

Samtidig har ministeriet ikke kontrolleret fondenes administration, fordi man har forudsat, at fondene som særlige forvaltningsmyndigheder generelt efterlevede forvaltningsretlige regler, herunder habilitetsregler.

• At Miljø- og Fødevareministeriet ikke har evalueret ordningen, selv om den har eksisteret siden 1972.

»Statsrevisorerne finder det særligt vigtigt, at man er opmærksom på forvaltningsretlige principper, når der kan være interessesammenfald i forhold til tilskudsforvaltning.«

Minister vil se på rammer

Miljø- og fødevareminster Esben Lunde Larsen vil nu se på rammerne for landbrugets fonde og overveje at justere tilsynet med fondene, siger han i en pressemeddelelse fra ministeriet,

Emneord Landbrugets fonde

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.