Minister: Målrettet regulering skal nedbringe kvælstofudledningen

Vådområder i Jylland vil ikke være nok til at reducere kvælstofudledningen, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

De nye vandområdeplaner, som miljøminister Kirsten Brosbøl i dag har offentliggjort, begrænser kvælstoftilførslen til vandmiljøet.

Men den efterlader også en ’manko’, der skal tages stilling til. Det vil regeringen gøre i 2015 i de endelige planer, når der er udviklet et fagligt grundlag for en ny målrettet miljøregulering af landbruget, fortæller ministeren.

”Der er behov for at reducere yderligere på kvælstofsiden, og vi vil håndtere det i forbindelse med, at vi laver en mere målrettet regulering," sagde ministeren på et pressemøde.

I de nye vandområdeplaner skal der reduceres i kvælstoftilførslen til vandmiljøet - i alt ca. 1.600 tons ud af et samlet behov på ca. 7.800 tons frem mod 2021. Dette vil primært ske ved etablering af vådområder med en effekt på mere end 1.100 tons kvælstof. Derudover vil der være effekt af bedre spildevandsrensning, udtagning af landbrugsjord og forbud mod gødskning i særligt beskyttede naturområder. De nyeste beregninger viser, at man nu kan se enden på kvælstof-problemerne i flere dele af landet.

Der skal i den sammenhæng også kigges nærmere på indsatsbehovet og over hvor lang en periode, det skal indfases.

Der er også gode nyheder, siger ministeren.

"25 års indsats for at reducere kvælstofbelastningen af vandmiljøet har båret frugt. Med indsatserne i de nuværende vandplaner forventer vi i 2021 at have adskillige kystområder i så god tilstand, at vi ikke behøver at reducere yderligere. Det gælder for eksempel den nordjyske del af Kattegat, Roskilde Fjord og kystvandene omkring Bornholm," siger Kirsten Brosbøl.

Emneord vandplaner, kvælstof

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.