Nordjyde sår vårbyg - og skyder såsæsonen i gang
Såsæsonen er skudt i gang i Nordjylland, hvor Jørn Andersen har fået etableret fem hektar vårbyg på sandjord.

Jørn Andersen, økologisk mælkeproducent ved Ørum i Nordjylland, har denne weekend fået etableret en mark på fem hektar med vårbyg.

Dermed er såsænonen for vårafgrøder 2017 skudt i gang.

Thomas Hansen Pinstrup står for markarbejdet og har etableret vårbygmarken. Til daglig læser han til produktionsleder.

"Det er da skønt at komme i gang, også at få lidt afveksling fra skolen," siger Thomas Hansen Pinstrup, som har pløjet cirka 50 hektar indtil videre.

Gårdejeren, Jørn Andersen, fortæller, at såbedet er tjenligt, og han har derfor ingen bekymringer i forhold til pakning af jord.

"Det er fordi, vi har sådan noget ren JB1-2, og så kan vi lige så godt gå i gang," siger Jørn Andersen, som tidligere også har sået i februar.

Mild vinter presser maltbygpriserneMark 28. februar · 14:09

"Det er nærmest strandsand," forklarer han.

Landbruget har 300 hektar, og de 200 skal sås til. Han forventer inden 15. marts at have etableret 50 hektar på marker, hvor han ellers ifølge planteavlsrådgiveren vil tabe stort udbytte, hvis de etableres senere. Resten sås over de næste måneder.

"Vi har fra JB1 til hummusjord, så det er en bred vifte," siger Jørn Andersen.

I ser ingen risiko for frostskader?

"Nej, det ser vi ingen risiko for. Der har før været snestorm, efter vi har sået. Vi får stabile udbytter, bare der ikke bliver tørke," lyder svaret.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.