Nye krav til N-udnyttelse i husdyrgødning - fire ting du kan gøre

Ugen På Spidsen: Nye krav til udnyttelsen af husdyrgødning kommer til at ramme nogle ejendomstyper hårdere end andre. For alle landmænd, der skal gøde afgrøderne med husdyrgødning i fremtiden, gælder dog, at alt omkring udbringningen skal spille max, hvis man skal undgå undergødskning, skriver denne uges klummeskribent på Mark Plus.

Fra 1. august træder den nye gødningsbekendtgørelse i kraft.

Det er næppe noget ret mange landmænd ser frem til. For det første fordi bekendtgørelser er sjældent kedelig læsning. For det andet fordi der er 10.000 ton kvælstof på højkant.

Landbruget bliver nemlig fra 1. august 2020 mødt med yderligere krav for udnyttelse af husdyrgødning.

Helt præcis øges udnyttelseskravet for kvæg, svine- og minkgylle med fem pct. Det vil sige, at kvæggyllen skal udnyttes med 75 pct. mens svine- og minkgylle skal udnyttes med 80 pct. Rent faktisk er udnyttelseskravet 2-3 pct. højere, fordi husdyrbrug skal have flere efterafgrøder og indregne en større eftervirkning end planteavlsbrug.

Lidt forenklet kan man sige, at landbruget mister 10.000 ud af 230.000 ton kvælstof i handelsgødning, hvis ikke det lykkes med at øge udnyttelsen af husdyrgødningen med de fem pct. der er krav om i den nye gødningsbekendtgørelse.

Kigger man på forsøgene, så burde det måske kunne lade sig gøre. Skal det lade sig gøre i praksis, så skal hjelmen dog spændes, og alt omkring udbringning af husdyrgødning skal spille max. Det gør det ikke altid. Vejret er en væsentlig faktor tilmed rammer kravene forskelligt i forhold til ejendomstyperne.

Svært for svinejendomme

På kvægejendomme burde det kunne lade sig gøre at leve op til kravene. På svineejendomme bliver det sværere.

Når det bliver sværere på svinebrugene, så hænger det sammen med efterafgrødekravene. På mange svineejendomme er kravene til efterafgrøder så hårde, at kabalen kun kan gå op, hvis man konverterer efterafgrøder til træk i kvælstofkvoten.

Derfor bliver det ekstra bekosteligt, hvis man ikke kan leve op til udnyttelseskravene, fordi man allerede er i en situation, hvor der undergødes.

Undgå undergødskning

For at undgå undergødskning bør man gå sin gyllestrategi igennem og se, om der er nogle steder, hvor man kan forbedre udnyttelsen.

Vær især opmærksom på følgende:

  • Udbring ikke mere end 60 kg ammonium-kvælstof i gylle om efteråret til vinterraps eller frøgræs. Det svarer typisk til 15-20 ton slagtesvinegylle.
  • Udbring først gylle om foråret til vårsæd kort tid før såning. Det gælder især på sandjord.
  • Nedfæld eller forsur gylle tilstrækkeligt ved udbringning på græsmarker
  • Sørg for, at slæbeslanger er tæt på jordoverfladen, når gylle udbringes til vintersæd – og undgå udbringning i stærk sol om eftermiddagen.

Lars Kelstrup er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

 

 

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.