Opfinder: Våde marker skriger efter robotter

Budskabet var klart, da Ole Green holdt indlæg på årsmødet. Intelligent jordbearbejdning og etablering kan medvirke til at afhjælpe problemer med erosion og strukturskader.

De våde forhold i marken minder os om, at maskinpraksis er afgørende for, hvor meget vand der står på markerne, da jordpakning forringer jordens evne til at aflede vand.

Det er ikke en ny og ukendt situation. Men det er et problem, som intelligent jordbearbejdning og planteetablering kan medvirke til at minimere eller løse i fremtidens planteproduktion.

Det fortalte Ole Green, direktør for firmaet AgroIntelli, om i sit oplæg på Årsmødet på Plantekongres 2018.

Han mener, at det er oplagt, at bruge den nye teknologi i bestræbelserne på at minimere strukturskader og erosion. Det kan blandt andet ske ved at mange små førerløse køretøjer med en lille egenvægt udfører markarbejdet.

»Med mange små enheder kan man opretholde en god kapacitet, samtidig med at det giver en øget fleksibilitet i forhold til at færdes i marken under våde forhold samt at opnå en bedre rettidighed«, sagde Ole Green.

Intelligent jordbearbejdning

Han gav tilhørerne indsigt i, hvordan de fremover kan udnytte de nye teknologier.

Forestil dig at køre med 60 kilometer i timen på en ATV, der med jævne mellemrum tager billeder og kortlægger ukrudt. Eller forestil dig at køre og harve eller så, mens dybden på redskabet styres af sensorer.

»Vi kan hente uendelig mange data og informationer, og har løsninger, som egner sig til forskellige formål. Satellitter kan registrere og samle data over flere uger, droner kan sendes op og give os informationer fra en bestemt dag, sensorer på traktor og redskaber kan give os informationer ’real time’«, sagde Ole Green.

 

Teknik skal valideres

Med mange små enheder vil vi ifølge Ole Green undgå unødvendig bearbejdning af jorden, samtidig med at der spares sliddele og dieselolie.

Han gav eksempler på teknologi, der løbende tilpasser dybden på harven eller rotorharven på såsættet, så jordbearbejdningen tilpasses efter forholdene i marken.

Han understregede dog samtidig, at det er vigtigt, at man som landmand ikke lader sig forføre af en dygtig sælger.

»Hidtil er maskinerne blevet optimeret ud fra landmandens timeløn. De nye redskaber, vi køber i dag er udstyret med kameraer, sensorer og anden smart teknologi. Teknik der efterhånden også gør det muligt at måle kvaliteten stedspecifikt. Men værdien af den ny teknologi skal valideres, da det hurtigt kan blive en dyr fornøjelse, at være forsøgskanin for den ny teknologi«, sagde Ole Green.

FAKTA

Fremtidens teknologi

Intelligent jordbearbejdning kan være:

En sensor i snuden på traktoren, som styrer dybden på harven.

En sensor, der styrer rotorharven på et såsæt.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.