Overblik: 6 striptill såmaskiner - med eller uden grubbertand

Begrebet striptill bruges i dag om mange såmaskiner, og det handler ikke længere kun om dyb løsning og store rækkeafstande. Se oversigten med seks striptill såmaskiner på det danske marked.

Tekst: Max Madsen, research: Rasmus Lund Sønnichsen

Den rendyrkede version af striptill er såre simpel. Det handler blot om at bearbejde så afgrænset et område som muligt, som det kræves at etablere den pågældende afgrøde.

De fleste kender nok metoden fra rapssåning hvor en smal stiv tand løsner jorden dybt for hver halve meters arbejdsbredde, hvorefter skiveskær sår afgrøden oven i, eller tæt ved den bearbejdede rille. 

Skal man udvælge den rigtige maskine bliver situationen dog mere kompliceret, for der findes mange grader og fortolkninger af striptill. 

Striptill kan både være lige discs og grubbertænder

De medvirkende striptill såmaskiner i dette overblik understreger fint, hvor bredt markedet er. 

I den lette ende støder man på skiveskærsmaskiner med rækkeafstande omkring 16 centimeter, som vi kender fra traditionel kornsåning. De har typisk en enkelt række ligestillede discs forrest, der skærer sårillerne for uden at bearbejde resten af overfladen. Herefter pakkes og tilsås på normal vis med skiveskær. 

I den mere rendyrkede ende har maskinerne grubbertænder for hver 50 eller 75 centimeter, der kan arbejde cirka 30 centimeter dybt. Herefter pakkes rillerne, og såningen foregår også her med skiveskær. 

Begge maskintyper kan placere gødning, men hvor de førstnævnte typisk samsår gødningen, har de dyberegående maskiner mulighed for separat placering.

Afgrøder og overflade grovsorterer udvalget

Gælder det såning af rækkeafgrøder, kan maskinerne med stor rækkeafstand, dyb løsning, og eventuel samtidig gyllenedfældning være gode bud. 

Nogle af de dyberegående maskiner fås også til kornsåning. Hos nogle mærker sker det med brede vingeskær med dobbelte udgange, der udsår parvise kornrækker.  

Skal striptill-såmaskinen køre igennem efterafgrøder eller store mængder af stub, skal der skæres for. Derfor er det her et must med skiveskær foran selve så-, eller løsnerenheden. Disse maskiner er et godt valg, hvis man vil bevare sine efterafgrøder eller græsmåtter intakte.

Skal striptill såmaskinen derimod mest skal køre i stub, der måske allerede er harvet, kan de fleste typer klare jobbet.

KLIK PÅ BILLEDET HERUNDER FOR AT SE SIDE 1 af OVERSIGTEN

KLIK PÅ BILLEDET HERUNDER FOR AT SE SIDE 2 af OVERSIGTEN

Redaktionens deadline for denne artikel: December 2019

Bemærk, at ovenstående liste er tænkt som en inspiration. Listen er ikke nødvendigvis komplet med alle striptill såmaskiner, der forhandles i Danmark.

Kontakt redaktionen, hvis du mener der er andre striptill såmaskiner på det danske marked, vi bør medtage i en senere opdatering: post@landbrugsmedierne.dk

Faktaboks

5 gode råd

  • Krav om en bestemt arbejdsdybde og rækkeafstand kan afgøre valget
  • Nogle maskiner med samsåning kan også udstyres med nedfælderudstyr for større N mængder
  • Åbnerdiscs eller rensehjul er et must ved kørsel i efterafgrøder
  • Perfekt spredning og snitning af halmen er et krav for nogle striptill såmaskiner
  • Skal maskinen både så rækkeafgrøder og korn skal såaggregaterne være lette at sideforskyde

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.