Planteavler: Det gør jeg i marken for at mindske udledning af drivhusgasser
Fagmagasinet Mark har spurgt fire landmænd, hvad de gør for at mindske udledningen af drivhusgasser fra deres planteproduktion. Læs svarene fra alle fire planteavlere i det nye nummer af MARK, der udkommer i denne uge.

Hvordan mindsker du udledning af CO2?

Jakob Tolstrup, Rønne på Bornholm, 250 hektar med planteavl:

"Jeg gør i virkeligheden mange ting for at mindske udledningen af drivhusgasser fra min planteproduktion.

Men jeg gør det mest af hensyn til min økonomi. Jeg er nemlig overbevist om, at der er god økonomi i at sikre en sund jord med et højt indhold af kulstof i jorden.

Jeg modtager 700-800 ton slam årligt. Normalt har jeg ca. 20 pct. flere efterafgrøder, end der er krav om. Og så har jeg gennem de seneste ti år nedmuldet alt halmen, på nær på markerne med vårbyg med frøgræsudlæg. I år fjernede vi dog halmen, da der var mangel på halm.

Mine 50 hektar med rajgræs og hvidkløver til frø medvirker også til at opbygge organisk materiale i jorden.

Derudover har jeg ca. 20 hektar med skov.

Jeg modtager ikke husdyrgødning, og har ingen lavbundsjorder.

Jeg er overbevist om, at biologi flytter mere end maskiner og brændstofbesparelser. Men jeg sparer brændstof, hvor jeg kan."

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.