Planteavler dropper herbicider efter succes med ny radrenser
Engelske Alan og Richard Smith, der sammen driver 809 hektar, forsøgte sig sidste sæson med en Claydon-radrenser mod herbicidresistent agerrævehale, og det var en stor succes.

Det kan være en rigtig god idé at holde øje med andre landmænds metoder i marken. Det er de engelske planteavlere Alan og Richard Smith et godt eksempel på.

De driver sammen 809 hektar ejet og forpagtet jord i Oxfordshire i Sydengland. På bedriften har de oplevet en stigning i forekomsten af herbicidresistent agerrævehale, og de har nu kopieret økologernes metode til at få has på ukrudtet, fortæller netavisen Farmers Weekly.

Radrenser på prøve

Sidste sæson dyrkede Alan og Richard Smith brødhvede på en mark, hvor der i de fire foregående sæsoner var dyrket tre gange vårbyg og en gang vinterbønner, netop for at få has på et voldsomt problem med agerrævehale.

Hveden blev i efteråret 2018 etableret i et flot såbed, og behandling med jordmidler sørgede for god kontrol med agerrævehale. I februar var den dog helt galt igen med den tabsgivende ukrudtsart i flerer områder af marken, og afgrøden var i alvorlig fare for at gå tabt.

Ejerne vurderede, at det var spild af penge at sprøjte med iodosulfuron + mesosulfuron. På grund af den udbredte resistens hos agerrævehale var den forventede effekt højest 10-15 procent.

I stedet for kemi fik de en helt nyudviklet Claydon Terra Blade radrenser på prøve, og det blev besluttet at rense i maj, trods risiko for at skade afgrøden. Renseren er udstyret med vingeskær, som underskærer ukrudtet lige under overfladen, og den matcher med farmens Claydon hybrid T såmaskine.

"Hvedeafgrøden var i en rigtig fin stand, så jeg sagde, lad os prøve", fortæller de to planteavleres konsulent, Kieran Walsh til Farmers Weekly.

Fra hundredvis til tre-fire stykker

Hveden blev radrenset i begge retninger for at fjerne så meget ukrudt som muligt. Det medførte en række markante hjulspor i afgrøden, men efter to uger var den tilbage til sit bedste igen.

Claydon-såmaskinen sår udsæden tæt, og derfor optrådte agerrævehalerne næsten kun mellem rækkerne.

Radrenseren havde en flot effekt: Før behandling var der 528-615 blomsterstande af agerrævehale pr. kvadratmeter og efter behandling kun tre-fire agerrævehaleplanter pr. kvadrameter.

Udbyttet landede på 85 hkg pr. hektar, som blev godkendt til møllekvalitet, mod 105-110 hkg i den "normale" del af marken, og til høst blev der kun fundet 13 agerrævehale-planter pr. kvadratmeter.

Efter sidste sæsons succes med radrensning vil Alan og Richard Smith fremover reducere anvendelsen af bladmidler i hvede, mens jordmidler helt skal droppes i vårbyg til fordel for overkørsler med Claydon-radrenseren, der nu er købt ind til at være en fast del af maskinparken.

Med både kemi og radrenser i arsenalet føler de to planteavlere sig bedst mulig beredt til også at holde resistente ukrudtsarter på et acceptabelt niveau.

sbu

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.