Tag bioklip i vinterraps og spar på den dyre gødning

Ved at tage et bioklip i vinterraps i efteråret kan du optimere tildelingen af kvælstof til foråret - og ofte spare på den dyre kvælstofgødning.

Af Anders Østergaard Sigersted, planteavlskonsulent, afdeling Velas Vissenbjerg Fyn

I Velas startede vi sidste år med bioklip i alle de marker, som var tilmeldt vores rapstjek.

Gødningsbehovet blev beregnet ud fra den tyske gødningsmodel, og kunne derefter tilpasses i landmandens gødningsplan, så strategien var klar til foråret.

Fra Sydfyn til Nordjylland var det gennemsnitlige biomasseniveau pr. kvadratmeter 2,66 kg. Det svarede til et gødningsoptag i efteråret 2020 på 120 kg N pr. ha.

Beregningen 

Beregningen foregår på følgende måde:

Der udtages tre-fire repræsentative prøver forskellige steder i marken.

1 kg biomasse pr. kvm. svarer til en optagelse på 45 kg N pr. ha. Normaloptaget for raps i efteråret er fastsat til 50 kg N pr. ha.

For at beregne hvor meget kvælstof, planterne har optaget mere end ”normaloptaget”, trækkes de 50 kg N fra den faktisk optagede mængde, bestemt ud fra biomasseklip. Det forventes, at planterne kan ”genbruge” 70 procent af det optagede kvælstof.

Regnemodellen ser således ud: (50 - (Biomasse X 45 ))  x 0,70 = korrektion på forårstildeling.

Eksempel på vores udregning: 
Hvis det planlagte gødningsbehov i foråret er fastlagt til 180 kg N pr. ha, vil der på baggrund af den målte biomasse med 2,66 kg/m2 i efteråret kunne fratrækkes -49 kg N pr ha. Den optimale gødningstilførsel er dermed 131 kg N pr. ha. i foråret.

Ingen indikation af reduktion i udbyttet

Når beregningen er foretaget, forholder man sig ikke længere til hvor meget gødning vinterrapsen har fået i efteråret, da bioklippet afspejler dette. 

På baggrund af de nuværende erfaringer, viser modellen ikke nogen indikation på udbyttereduktion, nærmere tværtimod, hvis vi sammenligner høstudbyttet med gennemsnittet af landmænd, der har gødet efter de officielle standardnormer, og så de landmænd, som havde deltaget i vores bioklip.

Udover frøudbytte, viser det sig også, at olieindholdet var højere i de marker, hvor bioklippet blev anvendt.

Det skyldes formegentlig, at ved unødig høj kvælstoftilførsel øges proteinindholdet i stedet for olieindholdet i frøet. Det har medvirket til, at nettoudbytterne generelt var højere efter oliekorrektion i de marker, hvor gødningen blev gradueret efter bioklip.   

Men uanset udbytte og olieprocent, må formålet være at opnå det højest mulige dækningsbidrag.

I vinterraps går cirka halvdelen af stykomkostningerne til gødning. Desværre fornemmer vi, at mange rapsmarker gødes unødigt højt til foråret, fordi man ikke har forholdt sig til rapsens kvælstofoptag i efteråret.

Derfor anbefaler Velas bioklip i alle rapsmarker, så kvælstofbehovet bliver kendt i den enkelte rapsmark. 

Erfaringer i efteråret 2021

Vores nuværende bioklipmålinger her i efteråret viser, at der generelt skal bruges mindre gødning til foråret.

Og med et nedsat kvælstofbehov på eksempelvis 50 kg N pr. ha, så er det svært at finde en undskyldning for, ikke at optimere gødningsbehovet med bioklip i vinterraps. 

Med de nuværende gødningspriser svarer en reduktion af 50 kg N til en besparelse på knap 900 kr. pr. ha.

De seneste års landsforsøg med afprøvning af stigende mængder kvælstof til vinterraps om foråret bekræfter, at jo mere biomassen stiger i efteråret, desto mindre er kvælstofbehovet til foråret.

Groft skitseret ud fra landsforsøgene, kan man sige: Hvis kvælstofoptaget er lavt i efteråret, er det optimale kvælstofbehov 150 kg N i foråret. Er kvælstofoptaget højt i efteråret, er det optimale kvælstofbehov 100 kg N til foråret. 

Det er praktisk talt også, hvad bioklipmålingerne viser os - bare i en mere nøjagtig udgave.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.