Rekordregn i marts skaber usikkerhed om N-prognosen
Kvælstofprognosen for 2019 viser et mindre kvælstofbehov end normalt. På landsplan er kvælstofbehovet knap 10.000 tons eller omkring 3,9 kg N pr. hektar landbrugsareal mindre end normalt.

Landmænd skal mange steder i landet gøde mindre end de normale kvælstofnormer, viser kvælstofprognosen, der netop er offentliggjort. Mere præcist 0 til 15 kg N mindre end de generelle N-normer afhæning af sted og jordtype.

Det kan undre efter, at marts har haft rekordstore regnmængder, der kan have vasket kvælstof ud af rodzonen. Kvælstof der kunne være optaget af planterne.

Kvælstofprognosen bygger nemlig på N-min-prøver fra første halvdel af februar måned. Alligevel vurderes det overordnet, at de store nedbørsmængder i marts ikke har afgørende indflydelse på prognosens angivelser.

70 MM MERE END NORMALT

Ifølge Seges har det fra den 15. februar til den 17. marts er der faldet fra 50 til 70 mm nedbør mere end normalt. Desuden har temperaturen været mere end 4 grader højere.

Det må derfor antages, at der er sket et større tab af kvælstof fra rodzonen end normalt siden prøverne, der ligger til grundlag for prognosen, blev udtaget. Normalt tabes der ca. 0,9 kg kvælstof pr. hektar pr. 10 mm ekstra nedbør. Hvis det også er tilfældet i år, vil det ekstra tab udgøre 4-6 kg kvælstof pr. hektar, fremgår det af LandbrugsInfo.

Omvendt betyder den højere temperatur en større frigivelse af det organisk bundne kvælstof og en større optagelse i vinterafgrøderne.

VANDMÆTTET JORD

En anden usikkerhedsfaktor er, at den vandmættede jord i marts kombineret med relativt høje temperaturer kan betyde et større tab af kvælstof ved denitrifikation end normalt. Det gælder specielt på lerjord. Det er derfor vanskeligt præcist at sige, hvordan det afvigende vejr har påvirket mængden af tilgængeligt kvælstof i jorden.

Der kan derfor være ekstra behov for i vækstsæsonen at vurdere afgrødernes kvælstofstatus, skriver LandbrugsInfo.

Det er dog pligtigt at korrigere bedriftens kvælstofkvote for kvælstofprognosen, men det er fortsat muligt at omfordele kvælstof mellem marker alt efter hvordan behovet varierer.

Faktaboks

Prognosen er udarbejdet af Seges, PlanteInnovation i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og med Københavns Universitet (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi). Prognosen er indstillet til Landbrugsstyrelsen af Fødevareministeriets Udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning. Det er Landbrugsstyrelsen, der offentliggør kvælstofprognosen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.