Sådan optimerer du din gyllekørsel

Med få enkle metoder får du mere styr på hvor mange næringsstoffer, der udbringes med gyllen i praksis - og ikke kun i teorien. Gylleanalyser fra alle tanke er første skridt.

Af Christian Søndergaard Christensen, planteavlskonsulent, LandboNord

Ordet gyllekørsel rummer store følelser, og ud over høsten er det den mest intense tid på året.

Ofte er det unge maskinførere, som arbejder alt for mange timer, der står for den meget vigtige markopgave. Det er utroligt vigtigt at være opmærksom på dette. 

Sørg derfor for, at instruktionen af maskinførerne bliver enkel og præcis. Det kan nemt gå vildt for sig.

Jeg vil i denne artikel forsøge at beskrive vigtigheden af, at jer derude i marken bliver ved med at dygtiggøre jer i kunsten at udbringe gylle.

Bruge gylleanalyser 

Jeg foreslår, at man forbereder sig grundigt, inden maskinstationen ankommer.

Din gødningsplan er det vigtigste værktøj til at lave en god og ensartet gylleudbringning til alle markerne.

Når vi som konsulenter laver gødningsplaner, bruger vi naturligvis det teoretiske næringsstofindhold for at finde ud af, hvor meget handelsgødning bedriften lovligt kan købe og anvende.

Allerede i denne indledende planlægningsfase kan I vise rettidig omhu ved at vide, hvor meget gylle der er i de enkelte tanke, den dag gødningsplanen bliver lavet.

Det giver konsulenten mulighed for at justere mængden af vand, så det passer med virkeligheden.

Dog må vi ofte sande, at det så godt som aldrig kommer til at passe med virkeligheden på dagen. 

husk, at få lavet en gylleanalyse fra alle tanke to uger før gyllevognen kommer. Det giver tid til at få resultatet hjem - og til at beslutte, hvordan resultaterne skal bruges i årets gyllestrategi.

I jeres markbog er der en lageroversigt, som meget enkelt viser det teoretiske indhold af jeres gylletanke, den dag gyllen bliver kørt ud.

Det kan indledningsvis give et fingerpeg om, hvor meget gylle der skal udbringes. Ligesom det kan bruges til at sammenligne med den planlagte mængde. 

På markniveau foreslår jeg, at der regnes med en omregningsfaktor, som man kan gange den planlagte mængde gylle pr. hektar på hver mark med. Se det simple regneeksempel i tabel 1 nedenfor. Bemærk, at denne faktor er specifik for hver enkelt gylletank.

Forholdstallet kan bruges til at omregne mængden af gylle pr. hektar. F.eks. hvis en mark skal have 30 ton gylle: 30x1,14 = 34 ton pr. ha

På den måde kan man meget hurtigt få sig et overblik over, hvor meget kvælstof man har til rådighed i sin gylle i de forskellige tanke.

Hvis man er i tvivl, om man har gylle nok, ganges det teoretiske lagerindhold, man kan finde i sin markbog, med samme faktor. På den måde får man også et overblik over forholdet imellem gødningsplanen og virkeligheden.

Jeg mener, at denne øvelse er rettidig omhu, fordi man får et bedre resultat, hvis man har styr på mængderne, inden gyllevognen kommer.

Tabel 1. Omregningsfaktor til at planlægge udbragt gyllemængde, regneeksempel


Præcis opgørelse 

Normalt laver vi gødningsplanerne med udgangspunkt i det teoretiske indhold af næringsstoffer i gylletanken. Vi kan ikke gøre andet, på det tidspunkt vi laver planen, hvor vi også beregner, hvor meget handelsgødning der skal købes.

Men når det bliver forår, og der bliver taget prøver af gyllen i alle tankene, er det noget helt andet. 

Mark Online kan klare det meste. Det handler bare om at vide hvordan. 

Hvis du er træt af, at din gødningsplan ikke passer på de næringsstoffer, der er i gylletanken, kan det være en god ide at foreslå din konsulent, at der skal oprettes et ’fordelingslager’ - hvori man kan styre indholdet i gyllen igennem en intern flytning. Det kan give et overblik over næringsstofferne, inden maskinstationen kommer.

Denne metode kræver, at man er dus med Mark Online - og, at man er indstillet på at bruge planen rigtigt efterfølgende.

Fordelen ved denne metode frem for den mere enkle herover er, at man nemt vil kunne regne på både kalium, fosfor og kvælstof.

Udviklingen går stærkt 

Udviklingen går stærkt, og det er vigtigt, at vi hænger i.

Dansk markdrift er i en rygende udvikling. Det er som konsulent utroligt spændende at være med til, at udviklingen går stærkt og, at vi samtidig ser de resultater, som de nye metoder og teknologier frembringer. 

Her tænker jeg især på præcisionsbestemt gødskning, udsædsmængde og sprøjtning. Jeg mener, at disse nye teknologier rummer store muligheder.

Når det er sagt, mener jeg også, at der er meget, man kan gøre uden brug af gps for at optimere sin gylleudbringning.
 

3 Gode råd over kaffen 

Artiklen er første gang publiceret i  Magasinet Mark, marts 2020.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.