Se billederne: Økologisk markdag med ukrudt og CO2 i skudlinjen

En bedre forståelse af biologien og ny teknologi er i høj grad med til at udvikle økologien. Det var tydeligt på Danmarks første Øko-Markdag, der blev afholdt for nylig.

Der blev skrevet økologisk danmarkshistorie, da der for første gang nogensinde blev afholdt Øko-Markdag på Erslev Gods onsdag i sidste uge.

Her kunne de mere end 500 besøgende blive klogere på nye trends og teknologier inden for økologi. Det skete dels i telte med faglige oplæg og ikke mindst på de mange stande og ved demonstrationer af den nyeste forskning, teknik, maskiner og afgrøder inden for økologisk landbrug.

Bekæmpelse af ukrudt og en mindre udledning af CO2 fyldte meget på Øko-Markdag.

Blandt andet kunne man se en traktor, der kører på metan, ligesom man kunne man se, hvordan nye maskiner, robotter og teknologi med stor præcision kan bekæmpe ukrudt, uden at afgrøden skades. Udviklingen går rivende hurtigt, og kampen mod ukrudtet udvikles hele tiden.

Samdyrkning af forskellige afgrøder har i mange år optaget økologer. På Øko-Markdagen kunne man se eksempler på, hvordan multiafgrøder gavner klimaet og øger selvforsyningen på kvægejendomme.

Derudover var der demonstrationsparceller med både bælgfrugter, korn og andre afgrøder til den grønne tallerken - krydret med fif til, hvordan økologien kan bidrage til den grønne omstilling af vores forbrug og fødevarer.

Visti Møller fra Gl. Buurholt demonstrerede sin mobile afskaller til havre og spelt. Han arbejder på en løsning, som kan sortere kernerne i forhold til proteinindhold. Det kan let variere fra 9 til 13 på en mark. Ved sortering af kernerne kan kornet bruges til enten pasta, foder eller brød. Forventet kapacitet på anlæg: Fire ton pr. time.


 

Bioraffinaderier rummer et kæmpe potentiale for produktion af proteiner. Størstedelen af proteinet udvindes fra græssets saft. Græsset skal derfor høstes frisk - uden sand.


 

Jens Bach Andersen præsenterede YaraSuna Bio, som er en pelleteret gødning. Gødningen er ifølge Yara især velegnet til placering i forbindelse med såning af vårsæd.


 

Julie Henriksen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, ved multiafgrøderne, som kan øge selvforsyningen på kvægbrug, og som er et klima-tiltag med mindre transport.

 

Robotter kan både bruges i storskala og i specialafgrøder. Robotten fra franske Agrorobtech er godkendt til at køre i marken uden opsyn. Den begrænsede arbejdsbredde gør, at den især er egnet til bekæmpelse på mindre arealer med specialafgrøder. Det kan være på ejendomme med gårdbutik, som ikke råder over en traktor.


GPS, kamerastyring og anden moderne teknologi har i de seneste år gjort bekæmpelse af ukrudt uden brug af kemi mere effektiv. Kapaciteten og præcisionen på maskinerne er imponerende. Det kniber dog fortsat med løsninger til at bekæmpe ukrudt i selve rækkerne i rækkeafgrøder som roer og majs.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.