Skårlæg kornet, høst tidligt - og giv fuld gas på efterafgrøder

Skårlægning giver mulighed for tidlig høst, og tidlig høst giver et godt grundlag for at opnå succes med efterafgrøder i økologisk planteavl

Af Søren Lykke-Jensen, økologirådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Tidlig høst er vigtig for dyrkning af økologiske korn- og bælgsædsafgrøder og samtidig en meget vigtig brik for at få succes med blandt andet efterafgrøder i økologisk planteavl.

Efterafgrøder er en meget stor del af det økologiske dyrkningsprincip, og de vil få endnu større betydning med øgede krav i det økologiske regelsæt fremover. 

Tidligere høst øger vinduet for at skabe et godt grundlag for næste høst. Det giver plads til at få ryddet op i rodukrudt og giver mere tid til rettidig etablering af efterafgrøder. Er der allerede efterafgrøder som undersået afgrøde, vil den udvikle sig meget bedre.

Derudover vil skårlægning vinde frem i den stigende dyrkning af protein og specialafgrøder, der vil komme mere af fremover i økologisk planteavl.

Regn på skår er no-go

En måde, hvorpå der kan opnås en tidlig høst, er skårlægning af afgrøden.

Ud over nemmere høst med høj kapacitet af mejetærskeren, giver det lavere eller ingen tørringsomkostninger og en mere ren afgrøde i marker med meget ukrudt. 

Skårlægning af korn kræver tørvejr i ca. 2- 5 dage afhængig af vandprocent i afgrøden, og om solen brager ned fra en skyfri himmel, eller det er gråvejr.

Skårlæg kun med udsigt til stabilt vejr. Regn på afgrøde, der ligger i skår, er no go.

Skårlæg afgrøden bredt ud og ikke for tykke skår. Store skårlæggere på 25 fod laver store og tykke skår. Så står der en kraftig og tæt afgrøde er det en fordel med en mindre skårlægger.

Kom og se demo af skårlægning før høst:
https://oerd.dk/arrangementer/demonstration-af-tidlig-hoest-af-korn-med-skaarlaegning/

 

En fordel ved skårlægning er, at du får en renere råvare.


Fordele og ulemper ved skårlægning 

Fordele

 • Større kapacitet på mejetærsker
 • Blandingsafgrøder som f.eks. vårhvede/lupin bliver mere ensartet
 • Renere råvarer
 • Lavere vandprocent, mindre tørringsomkostninger
 • Mindre risiko for afgrødetab ved sen høst
 • Tidligere etablering af efterafgrøder - kraftigere vækst og øget kulstofbinding
 • Mulighed for udlæg af aggressive efterafgrøder, f.eks. rødkløver
 • Bedre ukrudtskonkurrence fra efterafgrøde, mindre behov for mekanisk bekæmpelse
 • Større forfrugtsværdi af efterafgrøde, bedre udbytte i efterfølgende afgrøde
 • Skårlægning og tidlig høst giver mulighed for rettidig etabler af vinterraps
 • Skårlægning og tidlig høst giver mulighed for rettidig etabler af udlæg af kl. græs i ren bestand + vintervikke før den 15.08
 • Ved skårlægning er at halmen kan presses lige efter mejetærskeren. Det bliver ikke mindst meget aktuelt i høsten 2022. Der kommer der krav om at halm til strøelse i økologisk husdyrhold skal udgøre mindst 50 procent af forbruget.

Ulemper

 • Omkostninger til skårlægning
 • Evt. investering i pickup til mejetærsker
 • Risiko for regn/vejrskifte efter skårlægning

 

Læs mere om emnet her

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.