Sommertørke trækker spor i majsen

Det, der i lang tid lignede en god dansk majshøst, er vekslet til, at nogle landmænd kan komme til at mangle foder.

Udbytterne i årets majshøst varierer mere end sædvanligt. Årsagen er de tørre forhold i juli og august, som især har ramt øerne, det sydvestlige Jylland samt området omkring Thisted.

Fra Fyn lyder meldingen fra planteavlskonsulent Anders Christiansen, at der er flere eksempler på landmænd, som har høstet et udbytte, der er 30 procent lavere end normalt - og, at der er ganske få landmænd, der høster højere udbytter end normalt. Omtrent samme melding lyder fra Djursland, hvor planteavlskonsulent Jacob Ulstrup også vurderer den samlede majshøst i år til at blive mindre end normalt.

Vådt og koldt

Regn har sat en stopper for majshøsten mange steder i den forgangne uge.

Fra blandt andet LandboNord er meldingen, at majsen formentlig ikke var blevet høstet alligevel, da den mange steder endnu ikke er moden. Håbet over hele landet er, at vejret igen arter sig, så høsten kan komme i hus, inden middeldøgntemperaturen falder til under ti grader, som er grænsen for, hvornår majsudbyttet falder.

Det bedste til gode

Flere steder i landet meldes om analyser, der viser lave indhold af stivelse i forhold til tørstof - og at det har udsat majshøsten.

Nogle steder er det et udtryk for, at majsen endnu ikke er moden. Andre steder er det et resultat af, at kerneudviklingen har været for ringe på grund af tørke. På arealer med vandet majs er der dog fortsat basis for optimisme, hvis ellers vejret arter sig, så majsen kan høstes under gode forhold.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.