Spotter kvælstofmangel i mark med drone

Måske kan droner bruges til at spotte kvælstofmangel, lyder det fra Agri Nord, efter de har brugt dem til at finde invasive arter.

Det kan være et større projekt at gennemtrave et område for at finde invasive arter som rynket rose, som man ønsker at bekæmpe i naturområder f.eks. langs Limfjordens kyst eller ved Vesterhavet. På det seneste har Agri Nord derfor med succes haft en naturgeograf til at bruge droner til at finde de invasive arter.

Projektet har et ekstra, interessant perspektiv.

Naturgeografen, María Bartolomé Criodo, undersøger, om man på sigt vil kunne spotte niveauet af kvælstofmangel i marken på samme måde, som hun fandt invasive arter.

Der ligger stadig et stort arbejde forude, før billedbehandlingen med enkle klik kan bruges til opgaven, men det ville åbne muligheden for på sigt at tildele kvælstof mere målrettet efter, hvor behovet er størst og ud fra den mængde landmanden samlet har til rådighed, vurderer Agri Nord.

Samarbejde med kommuner

Projektkoordinator hos Agri Nord, Michael Palsgaard Andersen, fortæller, at Agri Nord har et samarbejde med nogle kommuner, som kan bruge teknologien til netop rynket rose, de steder, kommunen ønsker at bekæmpe dem, fordi de har spredt sig uønsket i naturen.

"Det kan være svært at overskue eksempelvis et stort tilgroet engareal når man går. Med en drone og billedbehandling kan man kortlægge et større område hurtigere og uden at overse noget, siger Michael Palsgaard Andersen.

María Bartolomé Criado, der er naturgeograf fra Aalborg Universitet og har været i praktik hos Agri Nord, bruger billedbehandling til at spotte planterne.

"Droneteknologi og remote sensing er et praktisk værktøj til at identificere planter. Det går grundlæggende ud på, at billederne er komponeret af små elementer, pixels, som består af røde, grønne og blå farver. Hver plante har forskellige kompositioner af disse farver. Man identificerer samtidig ud fra tekstur og form," forklarer hun.

María Bartolomé Criodo undersøger samtidig muligheden for at spotte drænrør ved hjælp af dronebilleder og avanceret billedbehandling, hvilket ville lette arbejdet betydeligt, for landmænd, der skal finde drænrør men ikke kender deres præcise placering.

Emneord kvælstof

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.