Svensk rapport: Kæmpe regning til landmænd ved glyphosat-forbud
Forbud mod brugen af glyfosat vil føre til øgede omkostninger for landmænd, blandt andet fordi der mangler alternativer, konkluderer det svenske Jordbruksverket i rapport.

Et indkomsttab på mellem 300 - 1.500 svenske kr. pr. hektar, svarende til 210 - 1.060 danske kr.

Så stor er regningen til svenske landmænd, hvis vores naboland mod øst vælger at indføre et forbud mod glyphosat. Det fremgår af en ny rapport fra det svenske Jordbruksverket, som svarer til den danske Landbrugsstyrelsen.

Hårde restriktioner i Sverige

Glyfosat er som bekendt aktivstoffet i RoundUp, som er verdens mest anvendte ukrudtsmiddel, og blandt miljøorganisationer findes der et stort ønske om at forbyde stoffet.

Det er tilladt at anvende glyfosat i EU frem til år 2022, men på nuværende tidspunkt er der ikke udviklet alternativer, der virker lige så effektivt som glyfosat, fremgår det af rapporten fra Jordbruksverket, som er den svenske regerings ekspertmyndighed indenfor landbrug.

I Sverige findes der hårdere restriktioner for anvendelsen af glyfosat i forhold til mange andre lande.

Svenske landmænd må ikke sprøjte glyfosat på afgrøderne inden høst, hvilket kan gøre det sværere at sikre en ensartet modenhed. Ydermere anvender man i Sverige ikke afgrøder som er resistente overfor glyfosat, hvormed det ville være muligt at sprøjte under vækstsæsonen, som et led i ukrudtsbekæmpelsen.

Øgede omkostninger for landbruget

Et forbud vil ifølge Jordbruksverkets rapport give et årligt indkomstfald på 300- 1500 svenske kroner pr. ha. (210-1060 danske kr.).

Tre gode råd til at skære ned på forbruget af glyphosatMark 10. juli · 08:04

Ligeledes vil et forbud føre til et øget udslip af drivhusgasser, da jorden skal bearbejdes i højere grad og tidligere på sæsonen, så der bruges mere brændstof og udvaskes mere kvælstof.

Samtidig vil det gøre det sværere at anvende mellem- og efterafgrøder i sædskiftet. Hvis omkostningerne forbundet med ukrudtsbekæmpelse bliver for høje, kan man risikere at marker tages ud af driften.

Ifølge rapporten udarbejdet af Jordbruksverket vil et glyphosatforbud især have konsekvenser for gårde med små marker, store gårde med fokus på græsproduktion og afgræsning samt gårde med mange vinterafgrøder i sædskiftet. Frugt- og grønsagsavlere vil dog også blive ramt.

På nationalt niveau vil et forbud betyde et tab på omkring 375-700 mio. svenske kr. (265-495 mio. danske kr), samt forværre det allerede eksisterende problem med mangel på arbejdskraft og kræve dyrkning af større arealer for at kompensere for udbyttetabet.

Mulige miljøgevinster

Det kan være svært at bedømme den samlede effekt af et eventuelt glyfosatforbud.

Det skyldes til dels, at der ikke er meget viden om, hvordan glyfosat påvirker f.eks. biodiversiteten og nyttedyr, ligesom der mangler en langsigtet økonomisk vurdering af de mulige konsekvenser ved brugen af glyfosat.

Før et eventuelt forbud træder i kraft vil det derfor være en god ide at lave yderligere undersøgelser samt udvikle effektive alternativer.

Emneord Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.