Tre gode råd til at skære ned på forbruget af glyphosat

Forbruget af glyphosat har stor politisk bevågenhed. Derfor er det i landbrugets interesse, at forbruget begrænses mest muligt. Her er tre gode bud på, hvor der kan være noget at hente på den konto.

Forbruget af glyphosat, som bl.a. kendes fra Roundup, har været jævnt stigende, og er nu ca. tre gange så stort som i midten af 1990’erne.

Et forbud mod brugen af glyphosat vil få alvorlige konsekvenser for landbruget.

Derfor er det i landbrugets interesse, at forbruget begrænses mest muligt.

I nedenstående kan du læse om tre eksempler, hvor der er mulighed for at undlade at bruge glyphosat.

1. Nedvisning af raps

Alt for mange rapsmarker nedvisnes for tidligt. Det begrænser udbyttet.

De nye rapssorter er forædlet, så skulperne ikke springer op. Der er derfor sund fornuft i at udskyde rapshøsten i så lang tid som muligt.

Forsøg har nemlig vist, at olieindholdet i frøene stiger ret markant i den sidste del af rapsens modningsfase.

2 Nedvisning af foderkorn

På ejendomme, hvor nedvisning af foderkorn foretages for at lette høsten, bør alternativer til glyphosat overvejes nøje.

I år med udsigt til tidlig høst, bør der være tilstrækkelig kapacitet til at klare høsten af foderkorn.

3. Behandling af stub før pløjning

Godt håndværk i forbindelse med pløjningen kan forhindre genvækst af græsukrudt og tokimbladet ukrudt. Det kræver blandt andet korrekt indstillede forplove.

Sprøjtning ved sammenpløjninger kan være nødvendig. Det er dog en stor gevinst, hvis sprøjtningen begrænses til foragrene eller den yderste omgang.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.