Tjek fremspiring og buskning nu - og lær til næste efterår

Lige nu er det helt perfekte tidspunkt at evaluere afgrødeetableringen, særligt med fokus på reelle fremspiringsprocenter og så småt også afgrødens buskning.

Af Frederik Vilhelm Larsen, planteavlskonsulent, Agrovi

Såvinduet for vinterkorn lakker så småt imod enden, og de fleste læsere rundt omkring er formentligt fint færdige med efterårets såning.

Dernæst står en veludført ukrudtsbekæmpelse i kø, som afhængig af så tidspunkt også er kørt de fleste steder.

Nu er derfor det helt perfekte tidspunkt at evaluere afgrødeetableringen, særligt med fokus på reelle fremspiringsprocenter og så småt også afgrødens buskning.

I det følgende sætter jeg fokus på vinterhvede, men mange af de samme pointer gør sig også gældende for vinterbyg og vinterrug. 

Tjek etablering nu

Det overordnede formål i vinterhvedemarken før vinteren er at sikre en ren mark uden stort græsukrudt samt en fornuftig buskning med potentielle aksbærende hoved- og sideskud.

Udbyttet i vinterhvede er grundlagt af tre komponenter: Antallet af aks pr. kvadrameter, antal kerne pr. aks samt kernestørrelsen.

Af de tre komponenter har vi i løbet af efteråret kun mulighed for at påvirke den førstnævnte, det vil sige antallet af potentielle aks pr. kvadratmeter. Der tilstræbes cirka 550-700 aks pr. kvadratmeter, når vi når til sommer. 

Tidlig såning og udsædsmængden er styrende for, hvor mange potentielle aksbærende skud vi kan opnå i vinterhvedemarken i løbet af efteråret. Det er ikke unormalt, at veludviklede marker opnår 1.000 skud pr. kvadratmeter.

Tidlig såning giver hvedeplanten gode betingelser for at buske sig og dermed opnå de ønskede antal aksbærende skud pr. kvadratmeter. Derfor er det vigtigt at justere udsædsmængden ned, når der sås tidligt og tilsvarende at udså flere planter pr. kvadratmeter, når det sås senere i efteråret.

I de fleste tilfælde passer det med, at hver plante skal danne to-tre skud for, at vi opnår det optimale antal skud før vinteren.

Det er lige nu det perfekte tidspunkt at gå en tur i marken og vurdere etableringen, så der kan noteres vigtige iagttagelser til forbedring næste efterår.

Det er heldigvis hurtigt og nemt at tælle fremspiringen i marken. Brug en tommelstok og tæl antallet af planter langs 100 cm på tommelstokken. Når du dernæst kender såmaskinens rækkeafstand, kan planteantal pr. kvadratmeter beregnes, se tekstboksen. 

Med en tommelstok kan plantebestanden nemt tælles. Foto: Frederik V. Larsen

Fremspiringsprocent ofte lavere end forventet 

Vi oplever desværre rigtig tit, at fremspringsprocenterne reelt i marken er varierende og generelt lavere end de fleste regner med, når såmaskinen indstilles.

For eksempel har de 11 forskellige såmaskiner, der tiltog til Agrovi Notill sådemonstrationsdagen 14. oktober i samlet gennemsnit præsteret en markfremspiring på 78 procent under krævende forhold ved direkte såning i snittet vårbyghalm. 

Vær realistisk med forventningen til markfremspring og forvent sjældent mere end 80 procent fremspiring.

Prøv også at vurdere og tælle plantebestanden forskellige steder i marken. For eksempel på bakketoppe og lavninger. Det bør give god inspiration til, om variabel udsædsmængde kan være relevant på dine arealer i fremtiden. 

Til Agrovis Sund jord konferencedag den 3. november vil vi fortælle mere omkring de enkelte såmaskiner og deres opnåede markfremspring. Derudover fortæller vi også mere om effekten af DAP gødningsplacering og effekten på vinterhvedens buskning. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.