Vælg frø til efterafgrøder i majs med omhu

Til efterafgrøder i majs skal der vælges frø, som passer til etableringsmetoden og majsens størrelse på såtidspunktet.

Af Henrik Vinther Jensen, planteavlskonsulent, Velas

Snart skal der etableres efterafgrøder i majs.

De majs, som er sået i starten af maj, har fået en kold start, og er derfor ikke meget længere fremme i væksten, end majs der er sået en måned senere.  

Mange vælger at så efterafgrøden på 5-6 blads stadiet. Med lille forskel i udvikling på tidlig sået og sent sået majs, forventer vi, at langt de fleste efterafgrøder skal etableres inden for et lille tidsinterval. Der bliver travlt. 

Det er vigtigt, at du på forhånd har en plan for, hvornår efterafgrøden skal etableres, og hvilke frø der skal anvendes. Derfor skal du have kendskab til, hvilken slags udstyr der anvendes til etablering af efterafgrøden.

Herved får du mulighed for at vælge frø med en frøstørrelse, som passer dertil. Vælg frø med en frøstørrelse som passer til etableringsmetoden. 

To metoder til etablering

De mest almindelige etableringsmetoder er skiveskær med trykrulle, og radrensning hvor frøene blæses ud foran renseren.

1. Skiveskær med tryk- og dybdestyringshjul
Anvendes der skiveskær med dybdestyringshjul, kan sådybden holdes rimelig præcis, og frøene får god kontakt med jorden. Derfor kan der forventes en forholdsvis god fremspirring – for stort set alle arter

2. Udblæsning af frø og radrensning
Bliver frøene blæst ud, og enten striglet eller nedrenset, bliver der større variation i sådybden og dermed også i fremspirringsprocenten. Her vil det være en fordel at bruge en vis portion større frø, fx tetraploid rajgræs, og hæve udsædsmængden 10-15 procent

Vælg altid en vis portion af storfrøede arter, hvis sådybden ikke er ensartet og præcis. Blandingen af 40 procent tetraploid og 60 procent diploid rajgræs fungerer bedre under disse forhold end ren diploid rajgræs.

Anbefalede udsædsmængder

Efterafgrøderne skal have fået godt fat, inden majsen lukker rækkerne.

I nedenstående tabel er der vist anbefalede udsædsmængde af de forskellige arter i forhold til majsens størrelse og etableringsmetode. Udsædsmængden skal altid tilpasses egne erfaringer.

Tabel 1. Anbefalede udsædsmængder af forskellige arter i forhold til majsens størrelse og etableringsmetode

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.