Her er reglerne: Så meget må du køre i gyllesæsonen

Hvordan er det nu lige med køre- hviletider, og er der undtagelser for landbruget? Få et overblik over reglerne her.

Selvom vejret besværliggør gyllekørslen for øjeblikket kan reglerne for køre- hviletidsregler alligevel hurtig blive aktuelle.

Og er du ikke helt opdateret på reglerne kand et betale sig at sætte sig ind i dem. Der er nemlig undtagelser i lovgivningen, der gælder for landbruget.

11 timers hvile - med undtagelser 

En medarbejder i landbruget har, ligesom alle andre, som udgangspunkt ret til 11 timers sammenhængende hvileperiode, altså fri, mellem to arbejdsdage.

Det vil sige, at fra det tidspunkt, hvor arbejdstiden beregnes, skal man have haft 11 timers fri, inden for de sidste 24 timer.

Arbejder man dog i erhverv såsom landbruget, hvor der i perioder kan opstå mere eller mindre forudset ekstraarbejde, kan den hvileperiode - eller fri - sænkes til kun 8 timer.

I Landbruget må en medarbejder arbejde med kun 8 timers fri mellem hver vagt i i alt 30 dage på et kalenderår.

Må arbejde i 16 timer

Det vil sige, at en medarbejder i landbruget må køre eller arbejde 16 timer i døgnet i 30 dage, bekræfter Ida Krarup, tilsynschef hos arbejdstilsynet. 

"Den daglige hvileperiode kan ved landbrugsarbejde nedsættes til 8 timer i indtil 30 dage i et kalenderår", udtaler hun i en skriftlig udtalelse til landbrugsavisen.dk.

"I landbruget vil der i perioder være aktiviteter, som kræver længere arbejdsdage. EU’s Arbejdstidsdirektiv indeholder en oversigt over aktiviteter, som det er muligt at fravige hviletidsreglerne for. Blandt andet kan reglerne om den daglige og ugentlige hvileperiode fraviges for aktiviteter, "der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion, fx når der er tale om jordbrug", meddeler Ida Krarup.

Dog gælder de gængse regler for arbejdstid stadig, og en medarbejder må ikke have en arbejdstid på mere end 48 timer om ugen inden for en periode på fire måneder. Heller ikke selvom medarbejderen gerne vil arbejde mere. 

Vejr og vind spiller ind 

Reglerne kan dog også lægges lidt til side, hvis "naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforusete begindenheder forstyrrer driften" som det står i reglerne hos Arbejdstilsynet.

Det vil sige, at uforuset vejr som tørke eller storme, ulykker eller maskiner, der går i stykker også kan retfærdiggøre længere arbejdsdage - men kun i kortere perioder.

Derudover må der i landbruget ikke gå mere end 12 dage mellem at en ansat har to sammenhængende fridage. 

Gælder ikke gårdejer

Der er ingen regler om hvile eller fri for arbejde, der bliver udført i eget hjem. Det betyder, at som udgangspunkt gælder ovenstående regler ikke for gårdejer og familien, hvis de arbejder på egen gård.

Faktaboks

Reglerne er blandt andet beskrevet af Arbejdstilsynet og kan læses her.

Der gælder særlige regler for de unge i landbruget, de kan for de 15 - 17 årige, der har afsluttet folkeskolen læses her, og for de 13-17 årige, der ikke har afsluttet folkeskolen, kan du læse mere her.

 

Emneord Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.