Hvornår må børn køre havetraktoren?

Børn, der er fyldt 15, må køre havetraktor, siger Arbejdstilsynet. Det gælder dog kun familievirksomheder, hvor der ikke er ansat fremmede.

I går delte vi på Landbrugsavisen.dk en video med en femårig, der kører gummiged. I samme ombæring gjorde vi opmærksom på, at det ikke er for smart at prøve det samme hjemme med sønnike.

Men hvad må børn egentlig?

Vi spurgte Arbejdstilsynet - og fik dette svar:

Som udgangspunkt må unge under 18 år ikke køre havetraktor. Der er dog følgende to undtagelser fra denne hovedregel:

 1. Unge, der er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må godt køre traktor, hvis de har traktorkørekort.
   
 2. Unge, der er fyldt 15 år, må beskæftiges med nedennævnte i familievirksomheder (hvor der ikke er ansat ikke-familie-medlemmer):
  1. Traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, dog kun efter en forudgående vurdering af arbejdspladsen, og kun hvor arbejdet foregår under fornødent opsyn.
  2. Traktorer med frontlæsser til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer samt bagmonteret balleløfter, hvor der ikke er farer for traktorens stabilitet.
  3. Motorfodervogne ved kørsel på plant terræn.
  4. Motorplæneklippere med hjul og gående fører ved kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være forsynet med holdegreb (dødemandsfunktion).
  5. Motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen, og hvor kørsel foregår på plant terræn. Plæneklipperen skal være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. Endvidere skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet og kun kunne startes, når der sidder en person i førersædet.   

Når ovennævnte regler er overholdt er der ikke forskel på, om man slår græs ved stuehuset eller på bedriften.

Dog bør man være opmærksom på, at de 15-årige ikke må køre traktorer, hvor der er ansat fremmed medhjælp på gården, idet så ikke længere er en familievirksomhed, siger Jens Johnsen Høy, fhv. landskonsulent.

"Det er der ikke så mange, der er opmærksomme på," siger Jens Johnsen Høy, der har forfattet flere pjecer om traktorkørsel.

Forældre kan i slemme tilfælde skulle betale erstatning

Men hvordan med forsikring?

Arbejdstilsynet har ingen regler om forsikring. Landbrugsavisen.dk spurgte i stedet forsikringsselskabet TopDanmark.

Svend-Anker Worm, agronom ved TopDanmark, forklarer, at ulykkesforsikring og arbejdsskadeforsikring altid vil dække, også selvom Arbejdstilsynets regler er overtrådt.

Til gengæld kan forsikringsselskabet kræve regres – det vil sige, at ejeren af traktoren dækker skaden – ved motoransvarsforsikring. I teorien kan forsikringsselskabet altså kræve, at ejeren af traktoren dækker skader, som barnet har påført andre. Det vil TopDanmark dog kun benytte sig af i særligt grove tilfælde, forklarer Svend-Anker Worm.
 
”Vi ved godt, at der på landet er en tradition for, at børn hjælper til. Så hvis vi kræver regres, så vil det kun være i helt ekstreme tilfælde. Det kan være, at man lader en femårig køre med 20 tons-gyllevogn igennem landsbyen. Eksempelvis i tilfælde, hvor Færdelsloven taler om grov hensynsløshed,” siger Svend-Anker Worm.

Han opfordrer til, at man ikke lader børn køre de store traktorer med maskiner tilkoblet.

”Sådan nogle maskiner med kraftoverføring er farlige, og jeg synes ikke, at man skal lade børn køre med dem. Der sker jo nogle forfærdelig ulykker engang imellem,” påpeger Svend-Anker Worm.

Opdateret fredag kl 23: Jens Johnsen Høy, fhv. landskonsulent, påpeger, at familievirksomheder ophører med at være familievirksomheder, når der er fremmede ansat. Det er mange ikke opmærksomme på, siger han.

Emneord video

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.