Dansk afgift koster 1200 kr. ekstra pr. hektar
Høje afgifter på plantebeskyttelsesmidler fordyrer produktionen med 1200 kr. pr. hektar. Skrappe krav til alkrylamid hæmmer eksport.

»Vi havde en god dialog med Eva Kjer Hansen om vores rammevilkår, og jeg tror og håber på, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med Esben Lunde Larsen. Det glæder mig at han i sit første interview i radioen nævnte kartofler.«

Sådan lød det fra Danske Kartoflers formand, Carl Heiselberg, på foreningens generalforsamling i Vingsted i dag. Trods lettelser i flere af rammevilkårene for landbruget generelt er der inden for kartoffelbranchen stadig flere emner, som branchen ønsker behandling af, herunder især en revurdering af afgifterne på plantebeskyttelsesmidler.

»Afgifterne betyder omkring 4 pct. af en stivelsesafgrøde svarende til cirka 1200 kr. pr. hektar. Det giver anledning til stor konkurrenceforvridning på et internationalt stivelsesmarked. Det tror jeg, at mange ikke-kartoffelavlere glemmer,« sagde formanden.

En anden bremse for kartoffelbranchen blev aktiveret, da Danmark i efteråret 2015 besluttede sig for at gå foran med et godt eksempel og - som det eneste land i EU - at nedbringe den vejledende mængde af alkrylamid i kartoffelchips fra 1000 til 750 mikrogram pr. kg. Alkrylamid er et kræftfremkaldende stof, som opstår ved opvarmning af såvel kartoffelstivelse som andre typer af stivelse.

»Nedsættelsen det vejledende indhold er en alvorlig bremse for os, når det handler om at levere kartofler til chipindustrien i eksempelvis Sverige,« siger Carl Heiselberg, og han undrer sig over, at kartoffelbranchen ikke blev orienteret om ændringen direkte, men måtte høre om det fra Dansk Industri.

»På grund af færre solskinstimer har kartofler i de nordeuropæiske lande et lidt forhøjet indhold af alkrylamid end i de sydlige lande. Men ingen har åbenbart tænkt på, at vi, der alver kartoflerne, med vores sortsvalg og opbevaring kan afbøde det høje indhold af alkrylamid,« siger Carl Heiselberg.

Netop for at nedsætte indholdet af alkrylamid bliver sorten Saturna ofte afløst af sorten Verdi. På tilsvarende vis ligger indholdet i chips af en Royal-kartoffel på cirka 60 pct. af chips fra Bintje, siger han.

»Sagen er et eksempel på, at dialog er en god ide’. Man har lovet os, at vi bliver hørt i lignende sager i fremtiden,« siger formanden.

 

I bl.a. sagen om alkrylamid har Danske Kartofler oplevet, at politikere og andre var fejlinformerede om kartoffelbranchen, fordi de baserede deres viden på data fra Danmarks Statistik.

»Eksempelvis er vi i Danmarks Statistik registreret med cirka 50 pct. af den værdi, som branchen skaber til landet, og det giver jo en helt forkert forståelse af erhvervets betydning hos de ministerier og politikere, som henter en stor del af deres viden via statistikken,« siger Carl Heiselberg.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.