Regn på tabet af kvælstof og se om tilsætningsstof betaler sig
Midlet Limus Clear kan bremse tab af kvælstof i flydende gødning. Nu kan man regne på dosis i forhold til gødningstype og vejrudsigt på web-beregner.

Landmænd bruger mere og mere flydende gødning, og det kan have mange fordele. Dog er der også risiko for fordampning, så man ikke får glæde af alt det kvælstof, man spreder, men fordampningen kan bremses ved at tilsætte Limus Clear.

Produktet doseres efter gødningstype og vejrforhold, og det kan være svært at holde styr på alle detaljer. Men nu har BASF lavet en doseringsberegner, hvor man taster gødningstype, vægtfylde for gødningen og en række andre oplysninger samt, hvor mange dage, man forventer, at der er til, det bliver regnvejr. Beregneren vil på den baggrund regne ud, hvor meget Limus Clear, der er brug for, og hvad det vil koste pr. hektar.

”På den måde bliver det muligt at differentiere meget mere, så det ikke bliver dyrere end nødvendigt, og man kan nemt se, hvad det vil koste at forsikre sig mod tab af kvælstof”, siger Ivan Brendstrup, farmer focus manager hos BASF.

Han peger også på, at man i mange andre EU-lande har stort fokus på urease- og nitrifikationshæmmere, altså de stoffer som kan bremse fordampning af kvælstof fra markerne.

”Næste år må tyskerne ikke sælge urea uden, at det er behandlet med ureasehæmmer, og der skal nitrifikationshæmmere i gylle, hvis man spreder den før 1. marts”, siger han.

Præcise marksprøjter gør flydende N-gødning populærtMark Onsdag 11. maj 2016 · 07:01

I tyske forsøg i vinterhvede har tilsætning af Limus givet merudbytter på 3 til 4 procent, og der er også erfaringer med, at det gavner proteinprocenten.

Desuden peger Ivan Brendstrup på, at det ofte kan betale sig at tilsætte Vizura, der også er en nitrifikationshæmmer, når man giver gylle til vinterraps i efteråret.

Netop i august, september og oktober er der mest nedbør i Danmark og stor aktivitet af mikroorganismer.

”De bakterier, som nedbryder ammonium til nitrat, kører også hurtigt dér, og risikoen for tab af kvælstof er allerstørst i august”, siger han.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.