Her er den lette genvej til sikker effekt af gyllen
Nitrifikations-hæmmere er særligt interessante på sandjord og ved tidlig udbringning af gylle.

Tilsætning af nitrifikationshæmmere til gylle er særligt interessant på marker, hvor der skal etableres majs, roer og kartofler.

Nitrifikationshæmmere sikrer nemlig, at det kvælstof, der er i gyllen, forbliver på ammonium-form i længere tid. Derved undgår man ved tidlig udbringning af gylle, at det kvælstof, der er i gyllen, udvaskes, hvis der går lang tid, fra man udbringer gyllen, til afgrøderne kan optage kvælstoffet i gyllen.

En god forsikring

»Vi har lavet mange forsøg med nitrifikationshæmmere. Effekten varierer meget fra år til år. Men nitrifikationshæmmere er en god forsikring, hvis man har sandjord og bor i et område med meget nedbør«, siger Martin Nørregaard Hansen, landskonsulent hos Seges.

Han tilføjer, at der normalt ikke ses en positiv effekt af at bruge nitrifikationshæmmere på marker med vårbyg og vintersæd. Det skyldes, at disse afgrøder optager kvælstof tidligt i vækstsæsonen.

I majs, roer og kartofler giver det dog god mening at bruge nitrifikationshæmmere, hvis man udbringer gyllen tidligt på lette jorder.

»Brug af nitrifikationshæmmere som for eksempel N-Lock eller Vizura betaler sig især i de år, hvor der falder meget nedbør i perioden, fra man udbringer gyllen, til afgrøden er i god vækst. I de år, hvor der ikke falder ret meget nedbør, er effekten dog minimal. Derfor har brug af nitrifikationshæmmere karakter af en forsikring«, siger Martin Nørregaard Hansen.

Faktaboks

Gylle:

  • Effekten af N-Lock og Vizura har ligget på samme niveau i landsforsøgene.
  • Prisen for at tilsætte N-Lock og Vizura til gyllen ligger på ca. 200 kroner pr. hektar

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.