Sponsoreret af DanBred

DanBreds vidensunivers giver praktiske anvisninger på staldgangen

En kombination af DanBred Manualerne og det digitale læringscenter, DanBred Knowledge Hub, giver driftsledere og ejere en komplet værktøjskasse til at omsætte faglig viden til målbare resultater i stalden. Det gør en forskel i hverdagen, og det gør en forskel på bundlinjen.

”DanBreds store bibliotek af viden anviser, hvordan du får mest ud af det genetiske materiale i dine DanBred dyr, og vi deler gerne åbent ud af denne viden. Derfor er både Manualer og Knowledge Hub tilgængelige for alle svineproducenter,” siger Head of Technical Services, Trine Lund Pedersen, DanBred.

De mange forskellige Manualer kan anvendes direkte på staldgangen med DanBreds app til smartphones. Den giver konkrete råd og instruktioner i de situationer, hvor behovet opstår, og så kan man dykke ned i detaljerne og dokumentationen på den digitale platform Knowledge Hub. Her gives en baggrund for hvordan den faglige viden omsættes i praksis, hvorfor det er vigtigt og hvad det bidrager med af resultater. Er der behov for professionel rådgivning eller faglig sparring, sidder Dan-Bred Partnerservice også klar med personlig assistance i hverdagen.

DanBred giver dig lige nu mulighed for at vinde en "Mini service solution" HER, som kan hjælpe dig med at optimere din bedrift.

Øget effektivitet, mere bæredygtighed

DanBreds viden bidrager til at skabe en mere ansvarlig svineproduktion, både nationalt og globalt. Korrekt håndtering af dyrene højner nemlig ikke kun dyrevelfærd, -sundhed og kvalitet, men øger også bæredygtigheden fra svineproduktionen. Dette skyldes, at DanBred avlsdyr er højeffektive og bruger færre ressourcer for at levere samme høje resultater. Lokalt, hos den enkelte svineproducent, kan dette opleves som øget produktivitet og bedre udnyttelse af egen bedrift.

Her spiller Manualerne en vigtig rolle. Der er lettilgængelig, praktisk faglig viden til dem, som arbejder i stalden, og som derfor kan gøre en daglig forskel for at optimere produktionen.”  fastslår Trine Lund Pedersen

En bred vifte af Manualer

Manualerne favner bredt i både staldafsnit og målgruppe, men fælles for dem alle er, at de er bygget op omkring produktionens flow. Gennem faglige anbefalinger og brugervenlige instruktioner giver de konkrete råd til optimering af praktiske rutiner og daglig struktur på staldgangen.

So- og poltemanualen er inddelt efter de enkelte staldafsnit i soens produktionscyklus gennem karantæne, løbning, drægtighed, faring, diegivning og fravænning. Tekst, billeder og illustrationer gør det nemt at navigere gennem de seks vigtigste faser af et sohold, og derved også opnå de bedst mulige resultater.

Du kan også deltage i konkurrencen om en "Mini service solution" for at opnå de bedste resultater.

GenePromanualen er den optimale guide til et lukket driftssystem, hvor kvalitet og sundhed er i højsædet. Fra de indledende faser med strategi og planlægning til selve håndteringen og selektion af optimale polte beskriver GenePro-manualen, hvordan man producerer DanBred polte til internt brug og samtidig opnår fuldt udbytte af de rekordstore genetiske fremskridt, som DanBred kan dokumentere og levere hvert år.

Der findes også en Ornemanual, der anviser optimal håndtering af orner ved intern KS, samt en Fodringsmanual med detaljer om optimale foderstrategier. Disse henvender sig primært til producenter udenfor landets grænser, som kan lære meget af det høje niveau, som danske svineproducenter allerede besidder.

Er dit genetiske potentiale udnyttet til fulde? Vind en "Mini service solution" HER, og få svaret. 

sponsoreret danbred
De mange nyttige manualer kan anvendes direkte på staldgangen med DanBreds App. 

Læringscentret Knowledge Hub vil kun vokse

”Vores digitale Knowledge Hub er et læringscenter, hvor man ved at opkvalificere sig selv og sine medarbejdere kan produktionsoptimere en bedrift. Det handler om at forstå svinefaglig ekspertviden, så man kan overføre den til handling, der effektiviserer produktionen og kan ses på bundlinjen,” siger Trine Lund Pedersen. Læringsværktøjerne kan dermed hjælpe med at hæve kompetenceniveauet, og være et værktøj til at tjekke om det, driftslederen tror der sker i stalden, også rent faktisk er det, der sker.

DanBreds vidensunivers har vokseværk, og vi udvikler hele tiden nye Manualer og værktøjer med faglig indsigt og praktiske erfaringer. På den måde skaber vi vækst gennem viden og sikrer, at alle får succes med vores DNA,” afslutter Trine Lund Pedersen.


Manualer

Manualerne blev lanceret i juni 2018, og der er siden kommet tre nye manualer til. Webmanualerne har haft 8500 besøgende, og DanBred’s app er blevet downloadet 8500 gange. Bruges i 137 lande. Top fem landene er Danmark, Kina, Tyskland, Holland og Spanien.

Knowledge Hub

Knowledge Hub blev lanceret i juli 2019, og fik i juli 2020 en make-over. 7000 besøgende på et år. Bruges i 131 lande. Top fem landene er Danmark, Kina, USA, Spanien og Sydafrika.

Find DanBred Knowledge Hubben på danbred-knowledge.com. Se mere på landbrugsavisen.dk/danbred


Vind en "Mini service solution" på landbrugsavisen.dk/formular/danbred

Faktaboks

4 ud af 5

Følg med - læs om gode erfaringer, betydningen af effektiv genetik og få spændende viden om svineavl.I dette og næste nummer af SVIN og på landbrugsavisen.dk/danbred bliver du vist rundt i DanBreds universmed masser af viden, råd og inspiration til at styrke din egen besætning.

Emneord sponsoreret, DanBred, Manualer, App, Knowledgehub, videnunivers

Sponsoreret af DanBred

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.