»Jeg vil investere og have flere køer, mere mælk og færre døde kalve«
Pelle Riber vil øge antallet af køer fra 190 til 280 for en investering på kun 900.000 kr. i eksisterende bygninger.

22. maj 2015 overtog Pelle Riber og hans kæreste, Katrine, Gejlagergård ved Varde. Det var en nødlidende ejendom, hvor der ikke havde været penge til investeringer i mange år. Der er derfor mange ting, de vil lave om på i 2016.

Der skal først og fremmest laves plads til flere køer i stalden. Antallet af køer skal efter planen øges fra 190 til 280 i løbet af 2016 ved at udnytte de eksisterende rammer maksimalt. Det skal blandt andet gøres ved at lave plads til goldkøer og opdræt i andre eksisterende bygninger for en investering på kun 900.000 kr.

Pelle har også en række konkrete mål for de produktionsresultater, han vil opnå i stalden i 2016. Det gælder både med hensyn til mælkeydelse, reproduktion, sundhed og foderudnyttelse. Han regner blandt andet med at opnå en bedre sundhed med sand i sengene.

Det skal alt sammen være med til at sikre, at han kan overholde budgetterne, både med hensyn til økonomi og produktion.

Endelig har han som målsætning at få mere struktur i hverdagen blandt andet med daglige rutiner nedfældet på papir.

»Det er meget vigtigt at følge rutiner og have sat tingene i system, når man skal passe køer, men vi har været meget uheldige. Hver dag er der sket noget uforudset med dyrene, eller ting er gået i stykker. Jeg har også fået et mere realistisk forhold til, at ting tager tid, og at der er noget, der driller,« siger Pelle.

Det ændrer ikke ved, at han på visse punkter allerede har nået sine mål for 2016. Han har for eksempel allerede reduceret en meget høj dødelighed til tre procent for både køer og kalve, og for mælkeydelsen har han med 10.730 kg mælk leveret pr. ko allerede nået målet for 2016.

Udfordringer

Ud over udfordringerne med at nå de konkrete mål ser Pelle også likviditeten og indtjeningen som en udfordring.

»Vi har fået et etableringslån fra Vækstfonden, og uden det var vi ikke kommet i gang. Det og mælkeprisen presser os på likviditeten, blandt andet fordi lånene skal betales tilbage over ti år,« siger Pelle.

Han ser også ledelse som en udfordring.

»Jeg havde en helt anden holdning på landbrugsskolen. Jeg mente ikke, det kunne være så svært. Det nemmeste er at passe en ko, men det sværeste er at få andre til at gøre det, som jeg vil.«

Han lægger blandt andet vægt på at uddelegere ansvar og motivere sine medarbejdere. Det daglige ansvar for dyrene er for eksempel overladt til fodermesteren.

»Tiden er altid en udfordring, selv om jeg ikke malker til hverdag. Til gengæld bruger jeg megen tid på kontoret. Det er jo vigtigt at have styr på virksomheden,« siger Pelle og tilføjer, at de trods alt regner med at få tid til at holde ferie i 2016.

Alle de konkrete mål for 2016 er en del af en dynamisk strategi for hele bedriften, der blandt andet også omfatter strategier for økonomi, skat, markbrug, maskiner og ledelse.

Pelle har også haft en klar strategi om løbende dialog med bank, ejendomsmægler og Vækstfonden for at være så godt forberedt som muligt.

Han havde desuden på landbrugsskolen skrevet opgave om bedriften, hvor han også tidligere havde arbejdet, så han kendte den rigtig godt, troede han.

Faktaboks

Pelle Riber

 • Overtog Gejlagergård 22. maj 2015
 • Lederuddannet Dalum 2013
 • Fire ansatte
 • Nulpunktspris 2,40 kr. 
 • Ungt team, 3 på 25 år

3 ting han vil opnå i 2016

 1. Flere køer: Antallet af køer skal øges fra 190 til 280
 2. Mælkeydelse: 10.700 kg mælk leveret pr. ko 
 3. Kalvedødelighed: Målet er en dødelighed på 3 procent i 2016

Det står i vejen for at nå målet

 1. Økonomi: Likviditeten og indtjeningen er en udfordring med etableringslån og vækstlån fra Vækstfonden, med høj rente og tilbagebetaling over 10 år
 2. Ledelse: At få mere struktur i hverdagen blandt andet med daglige rutiner nedfældet på papir
 3. Tid: Ting tager tid. Vigtigt at uddelegere ansvar og opgaver

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.